ใบขับขี่

เพื่อขับรถในประเทศญี่ปุ่น ต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุและเป็นไปตามเงื่อนไข
รายละเอียดเป็นดังนี้ กรุณาอ่านก่อนขับรถ

ใบอนุญาตขับขี่ในประเทศญี่ปุ่น

กรุณายืนยันใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น

ใบขับขี่

ใบขับขี่ที่อนุญาตให้ขับขี่ในประเทศญี่ปุ่นมีดังต่อไปนี้

ใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น

ใบขับขี่ที่ออก‌โดย‌สำนักงาน‌คณะกรรมการ‌ความปลอดภัย‌สาธารณะของ‌ประเทศญี่ปุ่น

ใบขับขี่ระหว่างประเทศ

ใบขับขี่ระหว่างประเทศที่‌ออกโดยองค์กรรับรองของประเทศหรือดินแดนที่เป็นภาคีในอนุสัญญาเจนีวา โดยใช้รูปแบบของอนุสัญญาเจนีวา

ต้อง‌แสดง‌‌หนังสือเดินทาง‌ในเวลาเดียวกัน

 • หนังสือเดินทาง
 • หัวข้อ รายละเอียด
  ①ขนาดของใบอนุญาตขับขี่สากล สูง 148 มม. x ยาว 105 มม.
  ②ประเทศที่ออกใบอนุญาตขับขี่ ออกโดยประเทศที่ร่วมลงนามอนุสัญญาเจนีวา
  ③ชื่อสนธิสัญญา 「CONVENTION ON ROAD TRAFFIC OF 19 SEPTEMBER 1949」
  ④วันหมดอายุ ภายใน1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตขับขี่สากล
  ⑤ข้อมูลที่จำเป็น ระบุชื่อ・นามสกุล・สถานที่เกิด・วันเดือนปีเกิด และที่อยู่
  ⑥รูปถ่าย รูปถ่ายหน้าตรงของเจ้าตัว
  ⑦ประเภทยานพาหนะที่สามารถขับขี่ได้ มีตราประทับประเภทที่ได้รับอนุญาต
  ใบขับขี่ระหว่างประเทศ

รายชื่อประเทศที่เป็นภาคีในอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการจราจรทางถนน

วันหมดอายุ:

ใบอนุญาตขับขี่สากลที่ไม่อนุญาตให้ขับรถในญี่ปุ่น

 • ① ใบอนุญาตขับขี่สากลที่ออกโดยประเทศที่ไม่ได้ร่วมลงนามอนุสัญญาเจนีวา
 • ② ใบอนุญาตขับขี่สากลที่ออกโดยประเทศที่ร่วมลงนามอนุสัญญาเจนีวา แต่อยู่ในรูปแบบตามอนุสัญญาเวียนนา (ปี 1968) ※ รูปแบบใบอนุญาตขับขี่สากลที่อิงตามอนุสัญญาปารีส (1926), อนุสัญญาวอชิงตัน (1943) และอนุสัญญาเวียนนา (1968) ไม่สามารถใช้ได้ในประเทศญี่ปุ่น
 • ③ ใบอนุญาตขับขี่สากลที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปอย่างมากจากลักษณะที่ออกโดยประเทศที่ร่วมลงนามอนุสัญญาเจนีวา
 • ④ ใบอนุญาตขับขี่สากลที่‌ออกโดยองค์กรที่ไม่มีอำนาจในการออก (IAA, IDL และรวมถึงที่ออกโดยอินเทอร์เน็ตอื่นๆด้วย)

ใบขับขี่‌ของ‌ชาวต่างชาติและหนังสือแปลเป็น‌ภาษาญี่ปุ่น

ใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส ไต้หวัน เบลเยียม หรือ โมนาโกพร้อมกับหนังสือแปลใบขับขี่‌เป็น‌ภาษาญี่ปุ่น

ต้อง‌แสดง‌‌หนังสือเดินทาง‌ในเวลาเดียวกัน

หนังสือเดินทาง
ใบขับขี่ภายในประเทศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส ไต้หวัน เบลเยียม หรือ โมนาโก
หนังสือแปล
ใบขับขี่ภายในประเทศ
‌เป็น‌ภาษาญี่ปุ่น

หมายเหตุ:

สำหรับลูกค้าที่เช่ารถบรรทุกหรือรถบัส

กรุณา‌ตรวจสอบ‌ว่า‌ใบอนุญาต‌ของ‌คุณ‌มี‌การประทับตรา‌ใน‌ช่อง D สำหรับ‌การขับรถ‌ประเภท W4 หรือ BUS2
D: รถโดยสาร‌ขนาดใหญ่ (จำนวน‌ผู้โดยสาร 10 คน‌ขึ้นไป)

ประเภทของยานพาหนะที่สามารถขับได้