ใบขับขี่

เพื่อขับรถในประเทศญี่ปุ่น ต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุและเป็นไปตามเงื่อนไข
รายละเอียดเป็นดังนี้ กรุณาอ่านก่อนขับรถ

ใบอนุญาตขับขี่ในประเทศญี่ปุ่น

กรุณายืนยันใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น

ใบขับขี่

ใบขับขี่ที่อนุญาตให้ขับขี่ในประเทศญี่ปุ่นมีดังต่อไปนี้

ใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น

ใบขับขี่ที่ออก‌โดย‌สำนักงาน‌คณะกรรมการ‌ความปลอดภัย‌สาธารณะของ‌ประเทศญี่ปุ่น

ใบขับขี่ระหว่างประเทศ

ใบขับขี่ระหว่างประเทศที่‌ออกโดยองค์กรรับรองของประเทศหรือดินแดนที่เป็นภาคีในอนุสัญญาเจนีวา โดยใช้รูปแบบของอนุสัญญาเจนีวา

ต้อง‌แสดง‌‌หนังสือเดินทาง‌ในเวลาเดียวกัน

หนังสือเดินทาง
ใบขับขี่ระหว่างประเทศ

รายชื่อประเทศที่เป็นภาคีในอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการจราจรทางถนน

หมายเหตุ:

ใบขับขี่‌ของ‌ชาวต่างชาติและหนังสือแปลเป็น‌ภาษาญี่ปุ่น

ใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส ไต้หวัน เบลเยียม หรือ โมนาโกพร้อมกับหนังสือแปลใบขับขี่‌เป็น‌ภาษาญี่ปุ่น

ต้อง‌แสดง‌‌หนังสือเดินทาง‌ในเวลาเดียวกัน

หนังสือเดินทาง
ใบขับขี่ภายในประเทศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส ไต้หวัน เบลเยียม หรือ โมนาโก
หนังสือแปล
ใบขับขี่ภายในประเทศ
‌เป็น‌ภาษาญี่ปุ่น

หมายเหตุ:

สำหรับลูกค้าที่เช่ารถบรรทุกหรือรถบัส

กรุณา‌ตรวจสอบ‌ว่า‌ใบอนุญาต‌ของ‌คุณ‌มี‌การประทับตรา‌ใน‌ช่อง D สำหรับ‌การขับรถ‌ประเภท W4 หรือ BUS2
D: รถโดยสาร‌ขนาดใหญ่ (จำนวน‌ผู้โดยสาร 10 คน‌ขึ้นไป)

ประเภทของยานพาหนะที่สามารถขับได้