คู่มือรถยนต์

เบรคจอด

เบรคจอดมี 3 ประเภท

1. เบรคจอดแบบเท้า

ใช้เท้าขวาเหยียบแป้นเบรค พร้อมกับใช้เท้าซ้ายเหยียบแป้นเบรคจอด กรุณาเหยียบจนสุด หากต้องการปลดล็อค ให้เหยียบซ้ำอีกครั้ง

2. เบรคจอดแบบมือ

เหยียบแป้นเบรคให้แน่น พร้อมกับดึงเบรคมือขึ้นจนสุด
หากต้องการปลดล็อค ให้ดึงเบรคมือขึ้นเล็กน้อย กดปุ่มค้างไว้พร้อมโยกลงไปด้านล่างจนสุด

3. เบรคจอดแบบไฟฟ้า

เบรคจอดจะทำงานโดยอัตโนมัติตามการขยับเกียร์
หากขยับเกียร์ไปตำแหน่ง P เบรคจะทำงานอัตโนมัติ หากเหยียบเบรคพร้อมขยับเกียร์ไปตำแหน่ง D หรือตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ P เบรคจะปลดล็อคอัตโนมัติ

(โหมดแมนนวล)
ให้ดึงสวิทช์หากต้องการใส่เบรคจอด
หากต้องการปลดล็อคให้กดสวิทช์

  • กรณีฉุกเฉิน หากต้องการใส่เบรคจอดขณะรถยนต์วิ่งอยู่ ให้ดึงสวิทช์ค้างไว้

สมาร์ทเอนทรี & สมาร์ทซิสเต็ม (สำหรับรถยนต์น้ำมัน)

วิธีสตาร์ทเครื่องยนต์

ถือกุญแจไฟฟ้าแล้วควบคุม ตรวจสอบว่าใส่เบรคจอดอยู่

ตรวจสอบว่าเกียร์อยู่ตรงตำแหน่ง P

เหยียบแป้นเบรคให้แน่น ไฟสมาร์ทเอนทรี & สมาร์ทซิสเต็มจะสว่างขึ้น

กดสวิทช์เครื่องยนต์ โปรดเหยียบแป้นเบรคค้างไว้ จนกว่าเครื่องยนต์จะเริ่มทำงาน

วิธีดับเครื่องยนต์

ถือกุญแจไฟฟ้าแล้วควบคุม จอดรถยนต์ให้สนิท เลื่อนเกียร์มาที่ตำแหน่ง P

ใส่เบรคจอด

เมื่อกดสวิทช์เครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะดับ

สมาร์ทเอนทรี & สมาร์ทซิสเต็ม (สำหรับรถยนต์ไฮบริด)

วิธีเริ่มการทำงานไฮบริดซิสเต็ม

ตรวจสอบว่าใส่เบรคจอด*อยู่
(เหยียบแป้นเบรคอยู่)

เหยียบแป้นเบรคให้แน่น ไฟสมาร์ทเอนทรี & สมาร์ทซิสเต็มจะสว่างขึ้น

กดพาวเวอร์สวิทช์แรงๆ เพียงครั้งเดียว

ตรวจสอบว่าไฟ READY อินดิเคเตอร์สว่าง หากไฟ READY อินดิเคเตอร์สว่าง แม้เครื่องยนต์น้ำมันจะดับ รถยนต์ก็ยังคงวิ่งได้ เครื่องยนต์น้ำมันจะทำงาน/ดับเองโดยอัตโนมัติ ตามสภาพรถยนต์

วิธีดับไฮบริดซิสเต็ม

จอดรถยนต์ให้สนิท ใส่เบรคจอด กดสวิทช์ตำแหน่ง P (สำหรับบางรุ่นให้เข้าเกียร์ P)

กดพาวเวอร์สวิทช์ ยกเท้าออกจากแป้นเบรค ตรวจสอบว่าไฟมิเตอร์ดับหรือไม่

วิธีใช้เกียร์ PRIUS

มีการติดตั้งเกียร์แบบเดียวกันในรถยนต์บางส่วนด้วย เช่น NOAH HEV, VOXY HEV
รถไฮบริดยอดนิยมจะใช้เกียร์ PRIUS ซึ่งแตกต่างจากเกียร์อื่นๆ ต่อไปจะเป็นการอธิบายวิธีใช้เกียร์พรีอุส

วิธีขยับเกียร์

กรุณาขยับเกียร์อย่างช้าๆ แต่หนักแน่น หลังขยับเกียร์แล้ว กรุณาเอามือออกจากเกียร์ เกียร์จะกลับมาอยู่ในตำแหน่ง ● ได้เอง

■ เกียร์ของ NOAH HEV,
 VOXY HEV

ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ จะสว่างขึ้นตามตำแหน่งเกียร์ในขณะนั้น ตามรูป

สวิทช์ตำแหน่ง P

การเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่ง P ไม่ได้ใช้เกียร์ แต่ต้องกดปุ่มตำแหน่ง P

■ สวิตช์ตำแหน่ง P
 ของ NOAH HEV,VOXY HEV

กรุุณาตรวจสอบจากไฟตำแหน่งเกียร์ ว่า P สว่างอยู่หรือไม่

เกียร์ จุดประสงค์และสภาวะต่างๆ วิธีควบคุม
P จอดรถยนต์หรือเริ่มการทำงานไฮบริดซิสเต็ม กดสวิทช์ตำแหน่ง P ขณะรถยนต์จอดสนิท
R ถอยหลัง ขยับเกียร์ตามช่อง ไปทางขวา ขึ้นไปด้านบน
ขณะควบคุม ให้เหยียบเบรคไว้แน่นๆ ด้วย
N สภาวะที่แรงส่งไปไม่ถึง ขยับเกียร์ตามช่อง ไปทางขวา ค้างไว้สักครู่
ขณะควบคุม ให้เหยียบเบรคไว้แน่นๆ ด้วย
D วิ่งตามปกติ* ขยับเกียร์ตามช่อง ไปทางขวา ลงมาด้านล่าง
ขณะควบคุม ให้เหยียบเบรคไว้แน่นๆ ด้วย
B เวลาที่จำเป็นต้องใช้เบรคเครื่องยนต์แรง เช่นเวลาลงเนินชัน ขยับเกียร์ตามช่อง ลงมาด้านล่าง สามารถเปลี่ยนเกียร์เป็น B ได้เฉพาะเวลาเกียร์อยู่ในตำแหน่ง D เท่านั้น

*กรณีทั่วไป กรุณาใช้ D เพื่อลดการเผาผลาญน้ำมันและลดเสียงรบกวน

ไฟเตือนที่สำคัญ

ไฟเตือน ABS & ระบบเสริมแรงเบรค

ไฟจะสว่างหาก ABS หรือระบบเสริมแรงเบรคผิดปกติ สมรรถภาพในการเบรคธรรมดาจะยังใช้งานได้อยู่ หากไม่มีอะไรผิดปกติไฟจะสว่างเมื่อกดสวิทช์เครื่องยนต์เป็น ON แล้วจะดับไปภายใน 2-3 วินาที

ไฟเตือนถุงลม SRS/เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ

ไฟจะสว่างหากถุงลม SRS หรือเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับผิดปกติ หากไม่มีอะไรผิดปกติไฟจะสว่างเมื่อกดสวิทช์เครื่องยนต์เป็น ON แล้วจะดับไปภายใน 2-3 วินาที

ไฟเตือนเครื่องยนต์

ไฟจะสว่างหากเครื่องยนต์หรือระบบส่งกำลังผิดปกติ หากไม่มีอะไรผิดปกติไฟจะสว่างเมื่อกดสวิทช์เครื่องยนต์เป็น ON แล้วจะดับไปเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

ไฟเตือนเบรค

ไฟจะสว่างหากกดสวิทช์เครื่องยนต์เป็น ON แล้วใส่เบรคจอดอยู่ หรือน้ำมันเบรคไม่พอ หากไฟเตือนสว่างขึ้นระหว่างรถยนต์วิ่ง ให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันที

ไฟเตือนชาร์จแบตเตอรี

ไฟจะสว่างหากไฟแบตเตอรีผิดปกติระหว่างเครื่องยนต์ทำงาน อาจเป็นไปได้ว่าผลิตกระแสไฟไม่เพียงพอ หากใช้งานรถยนต์ต่อไปอาจมีความเสี่ยงทำให้แบตเตอรีหมดได้

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง

ไฟจะสว่างหากแรงดันน้ำมันเครื่องผิดปกติระหว่างเครื่องยนต์ทำงาน หากยังใช้งานรถยนต์ต่อไปแม้ไฟจะสว่าง อาจมีความเสี่ยงทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

ไฟเตือนปริมาณน้ำมันเหลือน้อย

ไฟจะสว่างหากปริมาณน้ำมันเหลือน้อยขณะสวิทช์เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง ON (เวลารถยนต์ขึ้นเนินหรือเข้าโค้ง น้ำมันจะเคลื่อนไหว จึงอาจทำให้ไฟสว่างเร็วกว่าที่ควรในบางกรณี) หากไฟสว่าง กรุณาเติมน้ำมันโดยเร็ว

ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท

ไฟจะสว่างเมื่อประตูบานใดบานหนึ่งปิดไม่สนิท กรุณาอย่าขับรถยนต์หากไฟเตือนยังสว่างอยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าประตูทุกบานปิดสนิทแล้ว

ไฟเตือนไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

ไฟจะสว่างหากไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งคนขับหรือที่นั่งข้างคนขับขณะสวิทช์เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง ON กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยทันที