การจอดรถ

การจอดรถ

ในญี่ปุ่นจะมีการกำหนดจุดที่สามารถจอดรถได้
หากจอดรถในที่ห้ามจอดจะถูกล็อคล้อและต้องเสียค่าปรับ

จุดที่สามารถจอดรถได้

ที่จอดรถหยอดเหรียญ

ที่จอดรถซึ่งคิดค่าจอดตามหน่วยเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 15 นาที, 30 นาทีเป็นต้น ชำระค่าจอดที่เครื่องคิดค่าจอดรถ

มิเตอร์ที่จอดรถ

ถนนที่มีมิเตอร์ที่จอดรถ สามารถจอดรถได้ในระยะเวลาที่กำหนดในพื้นที่ที่ระบุไว้ ต้องชำระค่าจอดรถด้วยเหรียญ 100 เยนเท่านั้น หากจอดรถเกินระยะเวลาที่ระบุไว้จะถือว่าผิดกฎ

ที่จอดรถแบบเสียค่าบริการ

ที่จอดรถซึ่งอยู่ในย่านกลางเมืองหรือห้างสรรพสินค้า หากซื้อของอาจจอดรถได้ฟรีหรือมีส่วนลด

ที่จอดรถในสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเกือบทั้งหมดจะมีที่จอดรถให้บริการ บางแห่งอาจเสียค่าบริการ

จุดที่ีจอดรถไม่ได้

ที่จอดรถรายเดือน

ที่จอดรถนี้จอดได้เฉพาะผู้ทำสัญญาแล้วเท่านั้น ห้ามจอดเด็ดขาด

ห้ามจอดรถ

หากจอดรถบนถนนที่ห้ามจอดจะถูกล็อคล้อ

วิธีใช้ที่จอดรถหยอดเหรียญ

นำรถเข้าจอด

กรุณาจอดรถในช่องจอดรถที่ว่าง

เมื่อเลยเวลาที่กำหนดไว้ ตัวล็อคจะยกขึ้น

นำรถออก

ก่อนนำรถออก ให้ชำระค่าจอดที่เครื่องคิดค่าจอดรถ ตรวจสอบหมายเลขตำแหน่งที่จอดรถ

ใส่หมายเลขตำแหน่งที่จอดรถลงในเครื่องคิดค่าจอดรถ แล้วกดปุ่ม "精算 (คิดค่าจอดรถ)"

การชำระเงินสามารถใช้ได้ทั้งธนบัตรและเหรียญ
เครื่องคิดค่าจอดรถบางเครื่องรับบัตรเครดิตด้วย

สามารถออกใบเสร็จได้

เมื่อชำระค่าจอดรถแล้ว ตัวล็อคจะลดลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อคลดลงแล้วจึงนำรถออก

หลังชำระเงินแล้ว หากผ่านระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตัวล็อคจะยกขึ้นอีกครั้ง โปรดนำรถออกโดยเร็ว