การขับรถในประเทศญี่ปุ่น

การขับรถ‌ทางด้านซ้าย‌ของ‌ถนน

ในประเทศญี่ปุ่น โดยปกติ‌จะ‌ขับรถ‌ทางด้านซ้าย‌ของ‌ถนน
ต้อง‌ปฏิบัติตามป้ายจราจรทุกป้ายที่จำกัดความเร็ว
ความเร็ว‌ที่‌จำกัด‌ตาม‌กฎหมาย‌คือ 60 กิโลเมตร‌ต่อ‌ชั่วโมง‌บน‌ถนน‌ทั่วไป‌และ
100 กิโลเมตร‌ต่อ‌ชั่วโมง‌บน‌ทางด่วน

ในประเทศญี่ปุ่น พวงมาลัย‌จะ‌อยู่‌ด้านขวา

ในประเทศญี่ปุ่น พวงมาลัย‌จะ‌อยู่‌ด้านขวา ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและขับรถอย่างปลอดภัย

คาด‌เข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ

ทุกคน‌บน‌รถ‌ต้อง‌คาด‌เข็มขัดนิรภัย
คุณจะ‌ถูก‌ลงโทษ‌ตามกฎหมาย‌หาก‌ไม่‌คาด‌เข็มขัดนิรภัย

เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

เด็กอายุต่ำกว่าหกขวบต้องนั่งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

สัญญาณไฟจราจร

ไฟแดงหมายความว่า “หยุด” เสมอ
หากสัญญาณไฟจราจรที่หันเข้าหาคุณเป็นสีแดง ให้หยุดและรอจนกว่า‌สัญญาณไฟ‌
จะ‌เปลี่ยน‌เป็น‌สีเขียว

ไปตามลูกศรสีเขียว
หากสัญญาณไฟจราจรที่หันเข้าหาคุณเป็นสีแดง ให้หยุดและรอจนกว่า‌สัญญาณไฟ‌
จะ‌เปลี่ยน‌เป็น‌สีเขียว แต่หาก‌มี‌ลูกศร‌สีเขียว คุณสามารถเลี้ยวไปเฉพาะในทิศทางที่ลูกศรระบุได้

ไม่อนุญาตให้เลี้ยวเมื่อมีสัญญาณไฟแดง

รถยนต์ทุกคันต้องหยุดเมื่อสัญญาณไฟจราจรข้างหน้าเป็นสีแดงและไม่อนุญาตให้ไปจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยน‌เป็น‌สีเขียว ซึ่งรวมถึงรถที่จะตรงไปและรถที่จะเลี้ยวซ้าย

รถที่จะเลี้ยวขวาต้องให้ทาง

ในประเทศญี่ปุ่น รถเลี้ยวซ้าย‌มี‌สิทธิ‌ผ่านทางก่อน หาก‌คุณ‌จะเลี้ยวขวา รถ‌ที่‌วิ่ง‌มา‌มี‌สิทธิ‌
ผ่านทางก่อน ดังนั้น‌ต้อง‌รอ‌จนกว่า‌รถ‌ที่วิ่งมา‌ขับผ่าน‌ตรงไป‌หรือ‌เลี้ยวซ้าย‌ก่อน‌ที่คุณจะ‌เลี้ยวขวา
คนเดินเท้า‌มี‌สิทธิ‌ผ่านทาง‌เสมอ ไม่‌ว่า‌คุณ‌จะ‌เลี้ยว‌ซ้าย‌หรือ‌ขวา โปรด‌ระวังคนเดินเท้าขณะเลี้ยว

ระวังเขตห้ามแซง

ห้ามแซง‌ใน‌เขต‌ที่‌มี‌เส้นกลาง‌ถนนเป็น‌สีเหลือง รอ‌จนกว่า‌คุณจะ‌ผ่าน‌เขตห้ามแซง‌
แล้วจึงสามารถ‌แซง‌ได้‌อย่างปลอดภัย

โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หมายเลข 110 และ
ติดต่อรถพยาบาลและความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ที่หมายเลข 119

หากเกิดอุบัติเหตุ สิ่งแรก‌คือ‌ควบคุมสติ แล้ว‌มอง‌ไป‌รอบ ๆ เพื่อ‌ตัดสินใจ‌ว่า‌คุณ‌ควร‌ทำ‌อย่างไร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หมายเลข 110 และรายงานอุบัติเหตุและสถานที่เกิดเหตุ
หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้โทร 119 เพื่อเรียกรถพยาบาล
คุณต้องแจ้งตำรวจ แม้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย

ห้ามขับรถขณะเมาสุราโดยเด็ดขาด

คุณ‌ห้าม‌ขับ‌รถ‌‌หลัง‌จาก‌ดื่ม‌สุรา หาก‌ตรวจพบ‌แอลกอฮอล์‌ใน‌การทดสอบ‌
ด้วย‌เครื่องวัดระดับ‌แอลกอฮอล์ คุณ‌จะ‌ถูกลงโทษ‌ตามกฎหมาย‌ฐานขับรถขณะเมาสุรา
คุณ‌อาจ‌ถูก‌ลงโทษ‌หาก‌ปฏิเสธ‌ที่‌จะ‌ทำ‌การทดสอบ
กฎหมายห้ามดื่มและขับครอบคลุมถึงผู้ที่สนับสนุน และผู้โดยสารที่ไม่ได้ดื่ม‌สุราและผู้ที่สนับสนุนให้คุณดื่ม‌สุราอาจถูก‌ลงโทษ‌ตามกฎหมาย‌ด้วยเช่นเดียวกัน

ป้ายหยุดชั่วคราว

ต้องหยุดรถเมื่อมีป้ายหยุดชั่วคราว
คุณต้องหยุดรถให้จอดสนิทแล้วมองซ้ายและขวาเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัย

ต้องหยุดก่อนที่จะข้ามทางรถไฟเสมอ
ต้องหยุดก่อนที่จะข้ามทางรถไฟ ‌และ‌มองซ้ายและขวาเพื่อให้แน่ใจว่า‌ไม่มี‌รถไฟ‌มา
รวมทั้ง‌ตรวจสอบ‌ถนนข้างหน้า‌ให้แน่ใจว่า‌คุณ‌สามารถ‌ข้าม‌ทางรถไฟ‌ได้‌อย่าง‌ปลอดภัย

ห้ามคุยโทรศัพท์ขณะขับรถโดยเด็ดขาด

มี‌บทลงโทษ‌ในกรณีที่‌คุย‌โทรศัพท์‌โดย‌ใช้‌มือถือ‌ขณะ‌ขับรถ‌และ‌ดูหน้าจอ‌เพื่อ‌ส่ง‌และ‌รับ‌ข้อความ

การติดต่อโตโยต้าเรนท์อะคาร์

หาก‌คุณ‌ประสบอุบัติเหตุหรือถูกจับ‌ข้อหา‌ละเมิด‌กฎจราจร‌หรือ‌รถเสีย คุณ‌ควร‌ติดต่อ‌
บริษัทให้เช่ารถ‌ทันที เก็บ‌หมายเลข‌โทรศัพท์‌ของบริษัทเช่ารถ‌ไว้‌ให้‌ดี‌เผื่อ‌ในกรณี‌ฉุกเฉิน
คุณ‌จะพบสาขาของ‌โตโยต้าเรนท์อะคาร์‌ได้‌จาก‌ป้ายนี้