การขับรถในประเทศญี่ปุ่น

ก่อนที่คุณจะเริ่มขับรถ ให้ทำความคุ้นเคยกับสัญญาณจราจรเหล่านี้ก่อน

ป้ายบังคับ

ถนนปิด
ปิดสำหรับรถยนต์
ห้ามจอด/หยุด
ห้ามจอด
หยุด
ชะลอ
ความเร็วจำกัด
ความเร็วขั้นต่ำ
ห้ามเข้า
ห้ามเลี้ยวตัดข้ามเลน
ห้ามกลับรถ
ห้ามแซง
ตามทิศทางที่กำหนดเท่านั้น
ตามทิศทางที่กำหนดเท่านั้น
ตามทิศทางที่กำหนดเท่านั้น
ตามทิศทางที่กำหนดเท่านั้น
ตามทิศทางที่กำหนดเท่านั้น
ตามทิศทางที่กำหนดเท่านั้น
เดินรถทางเดียว
เดินรถทางเดียว
เส้นทางเดินรถโดยสารเท่านั้น

ป้ายเตือน

ถนนลื่น
ระวังหินตก
ถนนขรุขระ
งานก่อสร้างถนน
ทางขึ้นลาดชัน
ทางลงลาดชัน
เขตโรงเรียน
ไฟจราจร
ทางร่วม
ช่องจราจรลดลง
ถนนแคบลงข้างหน้า
เดินรถสวนทางกัน
ถนนข้ามทางรถไฟ
ลมแรง
ระวังสัตว์ข้าม
ระวังอันตราย

ป้ายบอกทาง

อนุญาตให้จอด
อนุญาตให้หยุด
สิทธิผ่านทาง
เส้นกลาง
เส้นหยุด
เขตปลอดภัย
ระวังคนข้ามถนน
ช่องทางให้จักรยานข้าม

ป้ายแนะนำ

ทางเข้าทางด่วนพิเศษ
หมายเลขทางหลวงแผ่นดิน
บอกเส้นทางสถานที่
โทรศัพท์ฉุกเฉิน