คำถามที่พบบ่อย

1 การเช่ารถต้องใช้อะไรบ้าง?

จะต้องใช้ใบขับขี่ที่รองรับการขับรถในประเทศญี่ปุ่น หนังสือเดินทาง บัตรเครดิต (หากจ่ายด้วยบัตร)

ใบขับขี่ ผู้ใช้บริการครั้งแรก


2 ใช้ใบขับขี่ของประเทศตัวเองมาขับรถที่ประเทศญี่ปุ่นได้หรือไม่?

ใบขับขี่ในประเทศของท่านไม่สามารถใช้ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่นี่
กรุณานำใบขับขี่มาในวันนั้นด้วย เพราะหากไม่มีใบขับขี่ที่ใข้ได้จะไม่สามารถเช่ารถได้


3 ต้องจองภายในเมื่อไร?

สามารถจองผ่านออนไลน์ได้ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย แต่รถที่ท่านต้องต้องการจองมีโอกาสเต็ม หากกำหนดช่วงเวลาเช่าแน่นอนแล้ว โปรดรีบจองให้เร็วที่สุด
เพื่อให้ท่านได้เช่าได้ตามที่ต้องการ


4 มีโอกาสที่จองไม่ได้เนื่องจากรถเต็มไหม?

มีโอกาส ในช่วงเวลาตามด้านล่างเป็นช่วงวันหยุดของญี่ปุ่น จึงจะมีลูกค้ามาจองรถมากเป็นพิเศษ โปรดรีบจองให้เร็วที่สุด


5 จองได้ตั้งแต่เมื่อไร?

จองได้ตั้งแต่ 3 เดือนก่อนวันเดินทาง


6 เลือกรุ่นรถได้หรือไม่?

ต้องขออภัยด้วย หากจองผ่านเว็บไซต์ระบบต่างประเทศของ
บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์จะไม่สามารถเลือกรุ่นรถได้
กรณีที่มีความประสงค์จะเลือกรุ่นรถ กรุณาโทรศัพท์มาที่ศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์ และหากเลือกรุ่นรถจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เกรด HV, P : 550 เยน (รวมภาษี10%) / 24 ชั่วโมง
W/SUV/รุ่นพรีเมี่ยม:1,100 เยน (รวมภาษี10%) / 24 ชั่วโมง


7 สาขาที่เช่ารถ และสาขาที่คืนรถจะต้องเป็นสาขาเดียวกันหรือไม่?

สาขาที่เช่า และคืนรถเป็นคนละสาขากันก็ได้ (ระบบคืนรถต่างสาขา)

รถบางประเภท บางสาขาไม่สามารถใช้บริการระบบวันเวย์ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์ หรือดูข้อมูลของสาขาที่ต้องการ


8 ระบบคืนรถต่างสาขาคิดค่าบริการเท่าไร?

ไม่คิดค่าบริการหากคืนรถในสาขาที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน (ฮอกไกโดทั้งเกาะ) ส่วนนอกจังหวัด (นอกจากฮอกไกโด) จะมีค่าบริการ
ค่าบริการระบบคืนรถต่างสาขา กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


9 จ่ายเงินอย่างไรดี?

กรุณาจ่ายเงิน ณ วันเดินทางที่หน้าร้าน โดยปกติจะรับชำระเป็นบัตรเครดิต แต่รถบางประเภทสามารถชำระเป็นเงินสดได้


10 ชำระเงินค่าเช่ารถเป็นเงินสดได้หรือไม่?

รถบางประเภทชำระเป็นเงินสดได้

กรณีเช่ารถเกรด HV3〜HV4, SP1, P4〜P5, SUV3 และรถรุ่นพรีเมี่ยม: ชำระด้วยบัตรเครดิต กรณีเช่ารถเกรดอื่น: โดยทั่วไปจะรับชำระด้วยบัตรเครดิต หากต้องการชำระด้วยเงินสด กรุณาแสดงหนังสือเดินทางด้วย


11 คนอื่นที่ไม่ใช่คนจองสามารถขับรถได้หรือไม่?

คนอื่นที่ไม่ใช่คนจองก็สามารถขับรถได้ ตอนออกเดินทาง ผู้ที่สามารถขับรถได้จะต้องแสดงหนังสือเดินทาง และใบขับขี่ที่ใช้ได้


12 เปลี่ยนแปลงการจองได้หรือไม่?

เปลี่ยนแปลงวัน สาขา รุ่นรถผ่านทางออนไลน์ได้ภายใน 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง การเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์ หรือสาขาที่เช่ารถ


13 ยกเลิกการจองได้หรือไม่?

ยกเลิกการจองทางออนไลน์ได้ภายใน 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หากยกเลิกการจองหลังจากนั้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์ หรือสาขาที่เช่ารถ
กรณีนั้น จะมีการเก็บค่าบริการยกเลิกการจองเป็นจำนวนเงินคงที่