คำถามที่พบบ่อย

1 ในช่วงที่เช่ารถอยู่สามารถยืดเวลาเช่ารถได้หรือไม่?

สามารถยืดเวลาได้ แต่ในบางกรณี อาจมีลูกค้าท่านอื่นจองไว้จะไม่สามารถยืดเวลาเช่ารถได้ หากต้องการยืดเวลาเช่ารถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์ หรือสาขาที่เช่ารถโดยเร็วที่สุด


2 ในกรณีที่ยืดเวลาเช่ารถจะชำระค่าเช่าส่วนที่ยืดเวลาอย่างไร?

ค่าเช่าในส่วนของเวลาที่เกินมา กรุณาชำระตอนที่นำรถมาคืน กรณีที่เช่ารถเกินเวลาโดยไม่ได้แจ้งจะขอเก็บค่าละเมิดสัญญาตามที่กำหนดไว้ หากต้องการจะยืดเวลาเช่ารถจะต้องติดต่อล่วงหน้าทุกครั้ง


3 กรณีที่คืนรถเลยเวลาที่แจ้งไว้ คิดค่าส่วนเกินเท่าไร?

ค่าเช่าของชั่วโมงที่ใช้รถตามจริง และค่าเช่าที่ชำระตอนออกเดินทางจะคิดต่างกัน
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีคิดค่าเช่ารถดูได้ที่นี่


4 คืนรถสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาที่เช่าได้หรือไม่?

ได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจองของลูกค้าท่านอื่นด้วย และมีบางสาขาที่ไม่รองรับ หากมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสาขาคืนรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์ หรือสาขาที่เช่ารถล่วงหน้า


5 หากเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เช่ารถ ควรทำอย่างไร?

กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
  2. ติดต่อตำรวจ (โทร.110) และรับหลักฐานการเกิดอุบัติเหตุ
  3. ติดต่อศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์ หรือสาขาที่เช่ารถ

ศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเร้นท์อะคาร์ ให้บริการตั้งแต่ 8.00 น. - 20.00 น. ทุกวัน โดยมีภาษาอังกฤษด้วย หากเกิดอุบัติเหตุนอกเวลาทำการของศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเร้นท์อะคาร์ หรือสาขาที่เช่ารถ กรุ


6 หากรถเสียในขณะที่เช่ารถ ควรทำอย่างไร?

หากรถเสียในขณะที่เช่ารถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์ หรือสาขาที่เช่ารถ
ศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเร้นท์อะคาร์ ให้บริการตั้งแต่ 8.00 น. - 20.00 น. ทุกวัน โดยมีภาษาอังกฤษด้วย กรุณาบอกสภาพรถแก่พนักงาน หลังจากนั้นพนักงานจะแนะนำขั้นตอนที่ควรทำ หากรถเสี
ยนอกเวลาทำการของศูนย์บริการจองรถยนต์ของ โตโยต้าเร้นท์อะคาร์ หรือสาขาที่เช่ารถ กรุณาติดต่อสายด่วนที่ได้แจ้งไว้ตอนเช่ารถ


7 มีข้อตกลงเกี่ยวกับการกำหนดให้นำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางมาด้วยหรือไม่?

มีข้อตกลงให้สามารถนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางด้วยได้
สำหรับท่านที่ต้องการนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางด้วย จำเป็นต้องแจ้งในการจอง และการนำสัตว์เลี้ยงด้วยเดินทางท่านจะต้องนำสัตว์เลี้ยงใส่ไว้ในกรง (ที่ขัง) และใต้กรงจะต้องปูรองด้วยกระดาษในจุดที่กำหนดไว้

สัตว์เลี้ยงที่ได้รับการอนุญาต ประเภท สุนัข・แมว เป็นต้น
ไซส์ ขนาด : สามารถเข้ากรงขนาด 70ซม.x90ซม.x75ซม.ได้
น้ำหนัก :น้อยกว่า 10 กิโลกรัม
ประเภทรถที่ได้รับอนุญาติ คลาสW / คลาส V / คลาสSUV เท่านั้น
เงื่อนไข (คำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ)
  1. ในเวลาที่ทำการจอง กรุณาแจ้ง 「การนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทาง」 ด้วยทุกครั้ง
  2. นำสัตว์เลี้ยงในกรงที่มีขนาดไม่เกิน 70ซม.x90ซม.x75ซม. ใส่ภายในรถ (ทางลูกค้าต้องจัดเตรียมกรงมาเอง)
  3. วางกรงในพื้นที่เก็บสัมภาระ
  4. ใต้กรงจะต้องปูรองด้วยแผ่นรองที่ทางศูนย์เช่ารถโตโยต้ากำหนด และมีการจัดจำหน่ายที่สาขาเช่ารถ (แผ่นรองราคา 550 เยน / แผ่น (ราคารวมภาษีบริโภค 10%) )
  5. กรุณาลงชื่อที่ 「เอกสารยินยอม」
  6. หากท่านไม่สามารถทำตามข้อตกลงตั้งแต่ 1-5 ได้ ขอความกรุณาไม่นำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางไปด้วย
การรองรับค่าชดเชยเพิ่มเติม Non-Operation Charge (NOC) หากจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมยานพาหนะเนื่องจากมีกลิ่นเหม็นหรือรอยเปื้อน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ (NOC)