ประกันภัย

ประกันและระบบชดเชยความเสียหาย

ประกันและระบบชดเชยความเสียหายรวมอยู่ในค่าเช่ารถอัตราปกติ

กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างใช้งานรถ จะมีการชดเชยความเสียหายในขอบเขตไม่เกินค่าชดเชยที่กำหนด

การบาดเจ็บทางร่างกาย ไม่จำกัดจำนวนวงเงินสูงสุดต่อบุคคล (รวมค่าชดเชยจากประกันความรับผิดจากรถยนต์ภาคบังคับ)
ความเสียหายต่อสินทรัพย์ ไม่จำกัดจำนวนวงเงินสูงสุดต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง [ค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น) 50,000 เยน]
ความเสียหายต่อรถยนต์ ได้ไม่เกินมูลค่ารถยนต์จริง ต่อ 1 อุบัติเหตุ
[ค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น) 50,000 เยน, รถบัส/รถบรรทุกขนาดใหญ่ 100,000 เยน]
ความพิการทางร่างกาย 1 คนได้ไม่เกิน 30,000,000 เยน*1

ตัวอย่างที่ประกันและระบบชดเชยความเสียหายไม่ครอบคลุม

หมายเหตุ:

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองเนื่องจากไม่รวมอยู่ในประกันและระบบการชดเชยความเสียหาย

ยางแตก, จานปิดดุมล้อหาย/เสียหาย

หมายเหตุ:

ค่าเสียหายทางธุรกิจ (NOC)

กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ, ถูกขโมย, เสียหาย, สกปรก ฯลฯ จนจำเป็นต้องซ่อมหรือทำความสะอาดรถ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางธุรกิจในระหว่างนั้น ตามจำนวนด้านล่าง

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%)
รถวิ่งได้ กรณีนำมาคืนสาขาที่ระบุไว้ 20,000 เยน
รถวิ่งไม่ได้ กรณีไม่ได้นำมาคืนสาขาที่ระบุไว้ 50,000 เยน

หมายเหตุ:กรณีรถวิ่งได้แต่ไม่คืนที่สาขาที่ระบุไว้ (เช่น จอดทิ้งไว้บนถนน) ต้องชำระค่าเสียหาย 50,000 เยน

จุดบริการครบครัน

บริการขนส่งรถยนต์

ชดเชยสูงสุด 150,000 เยน ต่อ 1 อุบัติเหตุ (ประมาณ 180 km)

สตาร์ทเครื่องใหม่กรณีแบตเตอรีหมด

สตาร์ทเครื่องใหม่โดยต่อสายเคเบิล กรณีแบตเตอรีหมด

บริการปลดล็อกกรณีรถล็อก

บริการเฉพาะกรณีสามารถตรวจสอบผู้เช่าจากใบส่งมอบรถได้ *2

ปลี่ยนยางอะไหล่กรณียางแตก*

กรณีรถยางแตกและไม่มียางอะไหล่ รถจะถูกส่งไปยังอู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุด (บางกรณีอาจใช้อุปกรณ์ปะยาง)

*ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมยางที่เสียหาย, ค่าเปลี่ยนยางใหม่และค่าแรง, ค่าอุปกรณ์ปะยาง

ยกรถตกไหล่ทาง

ยกรถตกไหล่ทางได้สูงสุด 1 เมตร

เติมน้ำมันเมื่อน้ำมันหมด

จำกัดเติม 1 ครั้งต่อการเช่า 1 ครั้ง เติมน้ำมันเบนซินหรือดีเซลมากสุด 10 ลิตร (น้ำมันหมด หมายถึง เครื่องยนต์ไม่ติดเพราะไม่มีน้ำมัน)

หมายเหตุ:

แพคเกจป้องกันความปลอดภัยของโตโยต้าเรนท์อะคาร์

แพลนใหม่ประกอบด้วยระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหายและยกเว้นการจ่ายค่าเสียหายทางธุรกิจ (NOC) เพียงเพิ่ม 550 เยน (รวมภาษี10%)/24 ชั่วโมงจากระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหาย คุณจะได้รับการชัพพอร์ตอันอุ่นใจของ W
นอกจากนี้ ยังมีค่าชดเชยสำหรับค่าซ่อมยางเสียหาย/ค่าทำจานปิดดุมล้อสูญหายอีกด้วย

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%)

แพคเกจป้องกันความปลอดภัยของโตโยต้าเรนท์อะคาร์

1 ระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหาย

ระบบนี้จะยกเว้นค่าเสียหายที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนของความเสียหายต่อสินทรัพย์, ความเสียหายต่อรถยนต์

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%)

ระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหาย

ความเสียหาย
ต่อสินทรัพย์
ค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น)
50,000 เยน
ยกเว้น
ความเสียหาย
ต่อรถยนต์
ค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น)
50,000 เยน*
ยกเว้น
1,100 เยน / 24 ชั่วโมง
2,200 เยน สำหรับรถบัสและรถบรรทุกขนาดใหญ่
สามารถเพิ่มเพียงระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหายอย่างเดียวได้

*รถบัสและรถบรรทุกขนาดใหญ่ 100,000 เยน

2 ยกเว้นการจ่ายค่า NOC

กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ, ถูกขโมย, เสียหาย, สกปรก ฯลฯ จนจำเป็นต้องซ่อมหรือทำความสะอาดรถ ลูกค้าจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางธุรกิจในระหว่างนั้น

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%)
รถวิ่งได้ กรณีนำมาคืนสาขาที่ระบุไว้
20,000 เยน
ยกเว้น
รถวิ่งไม่ได้ กรณีไม่ได้นำมาคืนสาขาที่ระบุไว้
50,000 เยน
ยกเว้น

หมายเหตุ:กรณีรถวิ่งได้แต่ไม่คืนที่สาขาที่ระบุไว้ (เช่น จอดทิ้งไว้บนถนน) ต้องชำระค่าเสียหาย 50,000 เยน

3 กรณียางแตก, จานปิดดุมล้อสูญหาย/เสียหาย

[ค่าซ่อม/ค่าเปลี่ยนฟรี] รองรับปัญหาที่เกิดกับยางด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ:ไม่ต้องเสียค่าซ่อมยางที่เสียหาย, ค่ายางใหม่และค่าแรงกรณีต้องเปลี่ยนยาง, ค่าจานปิดดุมล้อที่สูญหาย และค่าล้อกรณีล้อเสียหาย

ข้อควรระวังเมื่อเพิ่มแพคเกจป้องกันความปลอดภัยของโตโยต้าเรนท์อะคาร์

หมายเหตุ:

กรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้รถวิ่งไม่ได้ จะถือเป็นอันสิ้นสุดสัญญาส่งมอบรถ ตามข้อกำหนดในการส่งมอบรถ
กรณีต้องการใช้งานรถเช่าต่อ จำเป็นต้องทำสัญญาเช่าใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะไม่ครอบคลุมในแพคเกจป้องกันความปลอดภัยของโตโยต้าเรนท์อะคาร์

ไม่ว่าจะเป็น แพคเกจป้องกันความปลอดภัยของโตโยต้าเรนท์อะคาร์ หากเกิดความเสียหาย รอยเปื้อน โดยเจตนาของลูกค้า เช่น (การสูบบุหรี่ในรถที่ปลอดบุหรี่) เป็นต้น กรณีที่ไม่กระทำตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า จะมีค่าเสียหายทางธุรกิจ (NOC)

สิ่งที่‌คุณ‌ควรทำ‌เมื่อ‌เกิด‌อุบัติเหตุ‌หรือ‌รถยนต์‌มี‌ปัญหา

1 อุบัติเหตุ

ต้องแจ้งตำรวจ‌เมื่อ‌เกิด‌อุบัติเหตุ

2 รถยนต์‌มี‌ปัญหา

ติดต่อศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์หรือสถานที่รับรถ หาก‌รถเสีย‌หรือ‌รถ‌มี‌ปัญหา‌อื่น ๆ