นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้อง‌ความเป็นส่วนตัว‌ของ‌ลูกค้า‌เป็น‌สิ่งสำคัญมาก‌สำหรับ‌โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น (ต่อไปนี้‌จะ‌เรียกว่า‌โตโยต้า) หน้านี้‌ระบุ‌นโยบาย‌บริษัท‌ไว้‌อย่างชัดเจน เพื่อ‌ช่วย‌ให้‌ลูกค้า‌เข้าใจ‌การรับ ใช้‌และ‌ป้องกัน‌ข้อมูล‌ส่วนบุคคล‌บน‌เว็บไซต์‌ของ‌โตโยต้าเรนท์อะคาร์ (ต่อไปนี้‌จะ‌เรียกว่า “เว็บไซต์”)

ข้อมูล‌ส่วนบุคคล‌ที่‌ได้รับ‌จาก‌ลูกค้า

โตโยต้า‌ขอ‌ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล‌และ‌หมายเลขใบขับขี่ เพื่อ‌ให้‌บริษัทสามารถ‌ให้‌ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา นอกจากนี้ เมื่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ในบางกรณี เราอาจสอบถามรายละเอียดส่วนบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น แต่เราจะขอข้อมูลที่ไม่จำเป็นดังกล่าวหลังจากได้รับ‌ความยินยอม‌จากลูกค้า

ที่อยู่ IP คุกกี้และเว็บบีคอนส์

ในการจัดการเว็บไซต์นี้ โตโยต้ารวบรวมที่อยู่ IP ที่ใช้โดยคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP ที่ถูกรวบรวมโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะถูกใช้สำหรับ
การจัดการที่เหมาะสมและปลอดภัย และใช้เสนอการให้บริการบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น ซึ่งจะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และในกรณีที่มีปัญหากับเว็บเซิร์ฟเวอร์
จะทำให้สามารถระบุและแก้ไขสาเหตุได้อย่างรวดเร็ว ที่อยู่ IP เหล่านี้จะไม่ถูกใช้หรือเปิดเผยเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่รวบรวมโดยโตโยต้าเพื่อประเมินการใช้บริการ
ของลูกค้าจะไม่ถูกนำมาใช้ในการระบุตัวตนหรือเปิดเผยในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เมื่อเห็นว่าจำเป็น อาจมีการระบุตัวตนและดำเนินการรับมือโดยใช้ที่อยู่ IP เพื่อปกป้องเว็บไซต์
และลูกค้าของโตโยต้า

บริษัทของเราใช้เทคโนโลยีคุกกี้และเว็บบีคอนส์เพื่อติดตามเส้นทางที่ลูกค้าใช้เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บันทึกกิจกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์ และประเมินและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากขึ้น เราไม่ใช้เทคโนโลยีคุกกี้และเว็บบีคอนส์เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละคน ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า
แต่ละคนจะไม่ถูกเก็บไว้หรือนำไปใช้ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่คุณใช้‌ให้ปฏิเสธ‌คุกกี้‌หรือ‌แจ้งเตือน‌คุณ‌เมื่อ‌‌ส่ง‌คุกกี้ได้

ในบางกรณี คุกกี้‌ของ‌บริษัทเรา‌อาจ‌ถูก‌จัดเก็บไว้‌และ‌ส่ง‌โฆษณา‌ผ่าน‌บุคคลที่สาม (หรือ‌เว็บไซต์‌อื่น ๆ ) ขึ้นอยู่กับ‌การมอบหมาย‌ให้‌แก่‌บุคคลที่สาม (หรือ‌เว็บไซต์‌อื่น ๆ )
ที่เรา‌ได้‌มอบหมาย‌ให้‌เผยแพร่‌โฆษณา ลูกค้า‌สามารถ‌ปิด‌การใช้งาน‌ของ‌คุกกี้‌ได้‌โดย‌การลบคุกกี้เหล่านั้น

SSL (ความปลอดภัย)

เว็บไซต์นี้ปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยใช้ SSL (Secure Sockets Layer เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในการเพิ่มความปลอดภัยที่มีการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งบนอินเทอร์เน็ต) เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์นี้นั้นปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติก่อนที่จะส่งเมื่อลูกค้าใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับ SSL

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์‌ของการใช้‌ข้อมูล‌ส่วนบุคคล‌จะ‌ถูก‌ระบุ‌ไว้‌บน‌ทุก‌หน้าเว็บ‌ที่‌คาดหวังว่า‌ลูกค้า‌จะ‌ลงทะเบียน โตโยต้า‌จะ‌ไม่‌ใช้‌ข้อมูล‌เพื่อ‌วัตถุประสงค์‌อื่น ๆ นอกเหนือจาก‌ที่‌ระบุ‌ไว้

การเปิดเผย‌ข้อมูล‌ส่วนบุคคล‌แก่‌บุคคลที่สาม‌และ‌การใช้‌ข้อมูล‌ส่วนบุคคล‌เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

มี‌กรณี‌ที่‌อาจ‌ต้องแบ่งปัน‌ข้อมูล‌ส่วนบุคคล‌กับ‌บุคคลที่สาม ขึ้นอยู่กับ‌ประเภท‌ของ‌บริการ‌ที่‌ ลูกค้าร้องขอ‌ผ่าน‌ทาง‌เว็บไซต์‌นี้ ในกรณี‌ดังกล่าว ลูกค้า‌จะ‌ได้รับ‌แจ้ง‌ว่า‌จะ‌มี‌การแบ่งปัน‌ข้อมูล‌ส่วนบุคคล‌กับ‌บุคคลที่สาม‌ก่อนที่จะ‌ขอ‌ให้‌ยินยอม‌ใน‌การเปิดเผย‌ข้อมูล‌ดังกล่าว (ยกตัวอย่างเช่น การ‌ส่งข้อมูลส่วนบุคคล‌ไปยัง‌หน่วยงาน‌บริการรถเช่า‌ที่เหมาะสม‌เมื่อ‌ทำการจอง และการ‌ให้‌ข้อมูล ‌เช่น ‌ชื่อ‌และ‌ที่อยู่‌แก่‌ไปรษณีย์‌เพื่อ‌ส่ง‌วัสดุ‌ให้‌กับ‌ลูกค้า)
นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น โตโยต้าจะ‌ไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า‌‌กับ‌บุคคลที่สามโดยไม่รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนอย่างไรก็ตาม ข้อมูล‌อาจ‌ถูก‌แบ่งปัน‌โดย‌ไม่แจ้งให้‌‌ลูกค้าทราบ‌ก่อน ในกรณีที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อปกป้องชีวิตหรือสิทธิมนุษยชน ในกรณีฉุกเฉิน หรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เช่น ศาลหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายและพระราชกฤษฎีกา

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

โตโยต้าจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการสูญเสียหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับ
การป้องกันในสภาพแวดล้อมที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์เท่านั้น โตโยต้าดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหลไปยัง
บุคคลที่สามหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดย‌มิได้รับ‌อนุญาต
ในกรณี‌ที่‌ให้‌ผู้รับจ้างช่วง‌ดูแล‌บริการ‌ที่‌เกี่ยวข้อง‌กับ‌การดำเนินงาน‌ของ‌เว็บไซต์‌นี้‌หรือ‌การใช้งาน‌และ‌การจัดการ‌ข้อมูลส่วนบุคคล โตโยต้า‌จะ‌ดูแล‌และ‌จัดการ‌การจัดการ‌
ข้อมูล‌ส่วนบุคคล‌โดย‌ผู้รับจ้างช่วง‌อย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบของลูกค้า

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ การยืนยันนโยบายความเป็นส่วนตัวของลิงก์ภายนอกเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
ลูกค้า‌ใช้‌เว็บไซต์‌นี้‌ตาม‌ดุลยพินิจ‌ของ‌ตนเอง โตโยต้า‌จะ‌ไม่‌รับผิดชอบ‌แต่อย่างใด สำหรับ‌อันตราย‌ที่‌เกิดขึ้น‌จาก‌การใช้ข้อมูล‌ใด ๆ ที่‌ได้‌รับ‌จาก‌การแลกเปลี่ยน‌
ข้อมูล‌ส่วนบุคคล‌จาก‌เว็บไซต์‌ภายนอก‌ที่‌เชื่อมโยง‌กับ‌เว็บไซต์‌นี้

ข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูล‌ส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อหมายเลขด้านล่าง
คุณจะต้องให้ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า

ศูนย์บริการจองรถยนต์
โตโยต้าเรนท์อะคาร์
0800-7000-815 โทรฟรีภายในประเทศญี่ปุ่น / ตั้งแต่ 8.00 น.ถึง 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (ทุกวัน)

การปฏิบัติตามกฎหมายและการแก้ไข

โตโยต้าปฏิบัติตามกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท‌มี‌การประเมิน‌ข้อบังคับของบริษัท‌เกี่ยวกับ‌นโยบาย‌ดังกล่าว‌ข้างต้น‌และ‌ข้อมูล‌ส่วนบุคคล‌อย่าง‌ต่อเนื่อง และ‌มี‌การแก้ไข‌เป็นครั้งคราว การแก้ไข‌ทั้งหมด‌จะ‌ถูก‌รายงาน‌ในหน้านี้

หมายเหตุ: กฎหมายที่ใช้บังคับเป็นกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อตกลงภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จะบังคับใช้ข้อตกลงภาษาญี่ปุ่น