อัตราค่าเช่า

วิธีการคำนวณอัตราค่าเช่า

คุณจะถูกเรียกเก็บอัตราค่าเช่าโดยประมาณที่คำนวณตามจำนวนชั่วโมงเช่าที่กำหนดและค่าอุปกรณ์พิเศษก่อนออกเดินทาง ยอดคงเหลือจะถูกปรับตามความจำเป็นหลังส่งรถคืน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าปรับตามที่กำหนดไว้ หากใช้รถเกินจำนวน‌ชั่วโมงเช่า‌ที่‌กำหนดโดย‌ไม่‌แจ้ง‌ให้ทราบ‌ล่วงหน้า

อัตรารวมจะถูกคำนวณดังนี้ (รวมภาษี10%)

1 อัตรารายชั่วโมง

อัตรารายชั่วโมงจะถูกกำหนดตามเกรด (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาและพื้นที่)

เมื่อใช้รถเกรดมาตรฐาน/P3
Corolla Fielder เป็นเวลา 50 ชั่วโมง

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%)

2 ส่วนลด

โตโยต้าเรนท์อะคาร์มีระบบส่วนลดหลากหลายที่เป็นประโยชน์

3 ค่าบริการ

อาจคิดค่าธรรมเนียมเสริมดังต่อไปนี้

อัตราในช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด

จะใช้อัตราในช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโดเมื่อเช่ารถในฮอกไกโดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม

พื้นที่ที่บังคับใช้ ฮอกไกโด
ประเภทรถที่บังคับใช้ รถยนต์ทุกรุ่น(รวมถึง SUV และรถตู้)
ระยะเวลาที่บังคับใช้ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม (ตามวันที่ที่รับรถ)

อัตราในช่วงฤดูร้อนที่โอกินาว่า

จะใช้อัตราในช่วงฤดูร้อนที่โอกินาว่าเมื่อเช่ารถในโอกินาว่าระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึง 16 สิงหาคม

พื้นที่ที่บังคับใช้ โอกินาว่า
ประเภทรถที่บังคับใช้ รถยนต์ทุกรุ่น(รวมถึง SUV และรถตู้)
ระยะเวลาที่บังคับใช้ 7 สิงหาคม ถึง 16 สิงหาคม (ตามวันที่ที่รับรถ)

อัตรา‌พิเศษ

อัตรา‌สำหรับ‌เกาะที่อยู่ไกล

อัตรา‌สำหรับ‌เกาะ‌ที่อยู่ไกลจะ‌ใช้‌ใน‌เกาะ‌ริชิริ‌และ‌เกาะ‌รีบุน (โตโยต้าเรนท์อะลีส อาซาฮิกาวะ)

เกาะ‌ริชิริ‌/‌เกาะ‌รีบุน (โตโยต้าเรนท์อะคาร์ อาซาฮิกาวะ)
เกรด S A W
รถยนต์รุ่นหลัก Vitz COROLLA NOAH / VOXY
ถึง 3 ชั่วโมง 9,240 11,110 18,260
ถึง 4 ชั่วโมง 10,890 12,870 20,020
ถึง 5 ชั่วโมง 12,540 14,630 21,780
ถึง 6 ชั่วโมง 14,190 16,390 23,540
ถึง 10 ชั่วโมง 17,050 20,130 29,150
ถึง 24 ชั่วโมง 20,350 23,870 33,220
ถึง 48 ชั่วโมง 36,630 43,010 59,840
สำหรับแต่ละวันถัดไป (24 ชั่วโมง) 16,280 19,140 26,620
อัตรารายชั่วโมงเพิ่มเติม
(ต่อชั่วโมง)
3,410 3,410 3,850

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%)

หมายเหตุ:

ค่า‌น้ำมัน

รถเช่าจะเติมน้ำมันเบนซินหรือดีเซลเต็มถังไว้ก่อนที่คุณจะเช่ารถ กรุณาเติมน้ำมันให้เต็มถังเมื่อส่งรถคืน หากคุณไม่ได้เติมน้ำมันให้เต็มถัง คุณจะถูกเรียกเก็บค่าน้ำมันตามที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับระยะทาง
ค่า‌น้ำมันจะแตกต่างกันแต่ละสาขา กรุณาติดต่อสาขาที่คุณใช้บริการ
แนะนำสำหรับรถไฮบริดคือตัวเลือกเสริมสำหรับ‌การคิดค่าน้ำมัน HV ซึ่งไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังเมื่อส่งรถคืน

การคิดค่าน้ำมัน HV สะดวกและประหยัด

ไม่ต้อง‌ลำบากกับ‌การเติมน้ำมันให้เต็มถังเมื่อส่งรถคืน‌และ‌รับรางวัล‌ตอบแทน‌ใน‌การขับรถ‌ที่‌เป็น‌มิตร‌กับ‌สิ่งแวดล้อม‌ด้วย‌การประหยัด‌ค่า‌น้ำมัน

การคิดค่าน้ำมัน‌จะ‌ขึ้น‌อยู่‌กับ‌ปริมาณ‌เฉลี่ย‌ของ‌การใช้‌น้ำมันเชื้อเพลิง‌ที่‌แสดง‌บน‌หน้าจอ

Fuel charging is based on the average fuel consumption shown on the display