อัตราค่าเช่า

วิธีการคำนวณอัตราค่าเช่า

คุณจะถูกเรียกเก็บอัตราค่าเช่าโดยประมาณที่คำนวณตามจำนวนชั่วโมงเช่าที่กำหนดและค่าอุปกรณ์พิเศษก่อนออกเดินทาง ยอดคงเหลือจะถูกปรับตามความจำเป็นหลังส่งรถคืน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าปรับตามที่กำหนดไว้ หากใช้รถเกินจำนวน‌ชั่วโมงเช่า‌ที่‌กำหนดโดย‌ไม่‌แจ้ง‌ให้ทราบ‌ล่วงหน้า

อัตรารวมจะถูกคำนวณดังนี้ (รวมภาษี10%)

1 อัตรารายชั่วโมง

อัตรารายชั่วโมงจะถูกกำหนดตามเกรด (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาและพื้นที่)

เมื่อใช้รถเกรดมาตรฐาน/P3
Corolla Fielder เป็นเวลา 50 ชั่วโมง

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%)

2 ส่วนลด

โตโยต้าเรนท์อะคาร์มีระบบส่วนลดหลากหลายที่เป็นประโยชน์

3 ค่าบริการ

อาจคิดค่าธรรมเนียมเสริมดังต่อไปนี้

อัตราในช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด

จะใช้อัตราในช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโดเมื่อเช่ารถในฮอกไกโดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม

พื้นที่ที่บังคับใช้ ฮอกไกโด
ประเภทรถที่บังคับใช้ รถยนต์ทุกรุ่น(รวมถึง SUV และรถตู้)
ระยะเวลาที่บังคับใช้ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม (ตามวันที่ที่รับรถ)

ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า

จะใช้อัตราในช่วงไฮซีซั่นที่โอกินาว่าเมื่อเช่ารถในโอกินาว่าระหว่างวันที่ 29 เมษายน-5 พฤษภาคม 2022, วันที่ 5 สิงหาคม-15 สิงหาคม 2022,วันที่ 29 ธันวาคม 2022 -3 มกราคม 2023

พื้นที่ที่บังคับใช้ โอกินาว่า
ประเภทรถที่บังคับใช้ รถยนต์ทุกรุ่น(รวมถึง SUV และรถตู้)
ระยะเวลาที่บังคับใช้ วันที่ 29 เมษายน-5 พฤษภาคม 2022, วันที่ 5 สิงหาคม-15 สิงหาคม 2022,วันที่ 29 ธันวาคม 2022 -3 มกราคม 2023 (ตามวันที่ที่รับรถ)

อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว (* รวมสาขาสนามบินนาริตะ)

จะใช้อัตราในช่วงฤดูร้อนที่โตเกียวเมื่อเช่ารถในโตเกียวระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม-16 สิงหาคม 2022

พื้นที่ที่บังคับใช้ โตเกียว (* รวมสาขาสนามบินนาริตะ)
ประเภทรถที่บังคับใช้ รถยนต์ทุกรุ่น(รวมถึง SUV และรถตู้)
ระยะเวลาที่บังคับใช้ 10 สิงหาคม ถึง 16 สิงหาคม (ตามวันที่ที่รับรถ)

อัตรา‌พิเศษ

อัตรา‌สำหรับ‌เกาะที่อยู่ไกล

อัตรา‌สำหรับ‌เกาะ‌ที่อยู่ไกลจะ‌ใช้‌ใน‌เกาะ‌ริชิริ‌และ‌เกาะ‌รีบุน (โตโยต้าเรนท์อะลีส อาซาฮิกาวะ)

เกาะ‌ริชิริ‌/‌เกาะ‌รีบุน (โตโยต้าเรนท์อะคาร์ อาซาฮิกาวะ)
เกรด S A W
รถยนต์รุ่นหลัก Vitz COROLLA NOAH / VOXY
ถึง 3 ชั่วโมง 9,240 11,110 18,260
ถึง 4 ชั่วโมง 10,890 12,870 20,020
ถึง 5 ชั่วโมง 12,540 14,630 21,780
ถึง 6 ชั่วโมง 14,190 16,390 23,540
ถึง 10 ชั่วโมง 17,050 20,130 29,150
ถึง 24 ชั่วโมง 20,350 23,870 33,220
ถึง 48 ชั่วโมง 36,630 43,010 59,840
สำหรับแต่ละวันถัดไป (24 ชั่วโมง) 16,280 19,140 26,620
อัตรารายชั่วโมงเพิ่มเติม
(ต่อชั่วโมง)
3,410 3,410 3,850

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%)

หมายเหตุ:

ค่า‌น้ำมัน

น้ำมันเบนซิน (หรือน้ำมันดิบ) จะเติมไว้เต็มถึงเพื่อให้บริการลูกค้า
ดังนั้นกรุณาเติมน้ำมันเต็มถังเมื่อคุณคืนรถ กรณีที่ไม่สามารถเติมน้ำมันเต็มถังก่อนคืนรถได้ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะทางที่กำหนด วิธีการคำนวณต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีดังนี้
ระยะทางของลูกค้า ÷ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจริงสำหรับรถแต่ละประเภท (คำนวณโดยสูตรที่เรากำหนด) x ราคาต่อหน่วยเชื้อเพลิงสำหรับแต่ละร้าน
* หากลูกค้าเติมน้ำมันระหว่างทาง จำนวนใบเสร็จที่ปั๊มน้ำมันออกจะถูกหักออกจากค่าน้ำมันที่คำนวณได้
* ระบบส่วนลดต่างๆ ไม่สามารถใช้กับค่าน้ำมัน
* ราคาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาขาให้บริการ ดังนั้นโปรดติดต่อสาขาให้บริการของคุณเพื่อสอบถามสำหรับรายละเอียด
สำหรับรถยนต์ไฮบริด เราขอแนะนำให้คุณเลือก "การจ่ายค่าบริการน้ำมันแบบไฮบริด" ซึ่งไม่จำเป็นต้องเต็มน้ำมันเต็มถังตอนคืนรถ

การคิดค่าน้ำมัน HV สะดวกและประหยัด

ไม่ต้อง‌ลำบากกับ‌การเติมน้ำมันให้เต็มถังเมื่อส่งรถคืน‌และ‌รับรางวัล‌ตอบแทน‌ใน‌การขับรถ‌ที่‌เป็น‌มิตร‌กับ‌สิ่งแวดล้อม‌ด้วย‌การประหยัด‌ค่า‌น้ำมัน

การคิดค่าน้ำมัน‌จะ‌ขึ้น‌อยู่‌กับ‌ปริมาณ‌เฉลี่ย‌ของ‌การใช้‌น้ำมันเชื้อเพลิง‌ที่‌แสดง‌บน‌หน้าจอ

Fuel charging is based on the average fuel consumption shown on the display