เช่า-คืนรถต่างสาขา

ระบบคืนรถต่างสาขา

ใช้ระบบคืนรถต่างสาขาที่สะดวกเพื่อคืนรถเช่าที่โตโยต้าเรนท์อะคาร์สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาที่คุณเช่ารถ
ระบบนี้จะไม่เสียค่าบริการ หากคืนรถเช่าที่สาขาอื่นในจังหวัดเดียวกัน (ภายในพื้นที่เดียวกันสำหรับฮอกไกโด)
คุณ‌จะ‌ถูก‌คิด‌ค่าบริการ‌หากคืนรถเช่าที่สาขาที่‌ตั้งอยู่‌นอกจังหวัด (นอก‌พื้นที่สำหรับ‌ฮอกไกโด)

หมายเหตุ:

ค่าบริการ‌เพิ่มเติม‌สำหรับ‌เช่า-คืนรถต่างสาขา

Hokkaido Others

ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2019 นอกจากฮอกไกโด “คลาส HV /P /SP /พรีเมี่ยม (ยกเว้น LXC・LXP)” และ คราส W /SUV /พรีเมียม(LXC・LXP)มีการเปลี่ยนแปลงให้ราคาเท่ากัน