รายชื่อสาขาที่ยางฤดูหนาวเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

ในกรณีที่ใช้บริการรถเช่าที่สาขาดังต่อไปนี้ ในฤดูหนาว ยางฤดูหนาวถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้ว จึงไม่คิดค่าบริการ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ในช่วงฤดูหนาวบางสาขาอาจมีความแตกต่างในระยะเวลาการให้บริการ

จังหวัด (สาขา)

Hokkaido (ทุกสาขา)
 • อาบาชิริ
 • อาซาฮิกาวะ
 • สนามบินอาซาฮิกาวะ
 • สถานีอาซาฮิกาวะ
 • ชูวะ
 • ดาเตะ
 • ฟุกางาวะ
 • ฟุราโนะ
 • ฮาโกดาเตะ
 • สนามบินฮาโกดาเตะ
 • สถานีฮาโกดาเตะ
 • ฮัสสามุ 13-โจ ชิโมเทะ อิเนะ-โดริ
 • ฮิงาชิ-นาเอโบะ
 • อิวามิซาวะ (ตะวันออก)
 • อิวามิซาวะ (ตะวันตก)
 • สถานี JR ชิน-ซัปโปโร
 • คิตะ 1-โจ ฮิงาชิ 2-โชเมะ
 • คิตะ 1-โจ นิชิ 8-โชเมะ
 • สถานีคิตะ 34-โจ
 • คิตะ-ฮิโรชิม่า อินเตอร์เชนจ์
 • คิตามิ
 • คิโยตะ
 • สถานีโคโตนิ
 • คุชิโระ
 • สนามบินคุชิโระ
 • คุชิโระ ทตโทริ
 • สนามบินเมมันเบ็ตสึ
 • มินามิ 13-โจ อิชิยามะ-โดริ
 • มิยาโนะโมริ
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สนามบินมอนเบ็ตสึ
 • มุโรรัน (เหนือ)
 • มุโรรัน (ใต้)
 • สนามบินนากาชิเบ็ตสึ
 • นากายุ
 • นาโยโระ
 • เนมุโระ
 • ปอปลาร์ สนามบินชิน-ชิโตเซะ
 • สึสึรัน สนามบินชิน-ชิโตเซะ
 • นิเซโกะ ฮิราฟุ
 • นิเซโกะ คุชชัง
 • นิชิมาชิ
 • โนปโปโระ
 • โอบิฮิโระ
 • สนามบินโอบิฮิโระ
 • ใต้สถานีโอบิฮิโระ
 • โอโดริ-โคเอ็น นิชิ 4-โชเมะ
 • ซากาเอะมาชิ สนามบินโอคาดามะ
 • สถานีโอตารุ อินาโฮะ 2-โชเมะ
 • สถานีโอตารุ
 • โอยาชิ ริวซู เซ็นเตอร์ อัตสึเบ็ตสึ
 • เรบุน
 • ริชิริ
 • รุโมอิ
 • สถานีซัปโปโร ทางออกทิศเหนือ
 • สถานีซัปโปโร ทางออกทิศใต้
 • สถานีซัปโปโร
 • ชิเบ็ตสึ
 • สถานีชิน-ฮาโกดาเตะ โฮคุโตะ
 • ชิน-ฮิดาคะ ชิสึไน
 • ชิน-โคโตนิ
 • ชิโรอิชิ
 • โซราชิ
 • สถานีรถไฟใต้ดินฟุคุสึมิ
 • สถานีรถไฟใต้ดินซัปโปโร
 • สถานีรถไฟใต้ดินสึสึกิโนะ
 • สึสึกิโนะ มินามิ 4-โจ
 • สึสึกิโนะ มินามิ 9-โจ
 • ไทเซ็ตสึ-โดริ
 • ทาคิกาวะ
 • สถานี โทมาโคมาอิ ทางออกทิศใต้
 • โทมาโคะไม (ตะวันออก)
 • โทมามุ
 • โทโยฮิระ คุยาคุโช ฮิตสึจิงาโอกะ-โดริ (ที่ว่าการเขตโทโยฮิระ)
 • วัคคะไน
 • สนามบินวัคคะไน
Aomori (ทุกสาขา)
 • สนามบินอาโอโมริ
 • อาโอโมริ นิตตะ
 • อาโอโมริ ทสึคุริมิชิ
 • อาโอโมริ ยาสุคาตะ
 • อาโอโมริ-ชูโอ
 • โกโชงาวาระ
 • ฮาชิโนเฮะ คาชิวะซากิ
 • ฮาชิโนเฮะ ชิริอุชิ
 • ฮาชิโนเฮะ ชิโรงาเนะ
 • สถานีฮาชิโนเฮะ ทางออกทิศตะวันออก
 • ฮิโรซากิ คันดะ
 • สถานีฮิโรซากิ ทางออกโจโต
 • คุโรอิชิ
 • สนามบินมิซาวะ
 • มุตสึ
 • สถานีโนเฮจิ
 • สถานีชิชิโนเฮะ โทวาดะ ทางออกทิศเหนือ
 • สถานีชิน-อาโอโมริ ทางออกทิศตะวันตก
 • โทวาดะ
Iwate (ทุกสาขา)
 • อิชิโนะเซกิ
 • สถานีอิชิโนเซกิ ทางออกทิศตะวันตก
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สนามบินอิวาเตะ ฮานะมากิ
 • สถานีคามาอิชิ
 • สถานีคิตาคามิ ทางออกชินคังเซ็น ทิศตะวันออก
 • มิตาเกะ
 • สถานีมิยาโกะ ทิศตะวันออก
 • มิสึซาวะ
 • โมริโอกะ
 • สถานีโมริโอกะ ทางออกทิศใต้
 • สถานีนิโนะเฮะ ทางออกชินคังเซ็น
 • โอฟุนาโตะ
 • สถานีชิน-ฮานะมากิ ทางออกทิศตะวันตก
 • ทสึชิดะ
Miyagi (ทุกสาขา)
 • สถานีอาตาโงบาชิ
 • โชเมงาโอกะ
 • ชูโอ
 • สถานีฟุนาโอกะ
 • ฮอนโช
 • ฮอนชะ (สำนักงานใหญ่)
 • อิชิโนะมากิ
 • สถานีอิชิโนะมะกิ
 • อิวะนุมะ
 • สถานีอิสึมิ-ชูโอ
 • คาโนะ 286
 • เคเซ็นนุมะ
 • โคซูเคียคุมาเอะ (หน้าสำนักงานขนส่ง)
 • นางามาชิ บายพาส
 • นาโทริ
 • โอโรชิมาชิ
 • สนามบินเซ็นได
 • ทางออกชินคังเซ็น เซ็นได
 • สถานีเซ็นได ทางออกทิศตะวันออก
 • สถานีเซ็นได ทางออกทิศตะวันตก
 • สถานีชินคังเซ็น ฟุรุกาวะ
 • สถานีชินคังเซ็น คุริโคมะ โคเก็น
 • ชิน-ฟุรุกาวะ
 • ชิน-อิชิโนะมากิ
 • ชิโองามะ
 • ทาคาซาโงะ
 • ยาโอโตเมะ
Akita (ทุกสาขา)
 • สนามบินอาคิตะ
 • สถานีอาคิตะ
 • ฮิโรโอโมเตะ
 • ฮอนโจ
 • อีจิมะ
 • คาคุโนะดาเตะ
 • คาสึโนะ
 • นิกาโฮะ
 • โนชิโระ
 • โอดาเตะ
 • สนามบินโอดาเตะ-โนชิโระ
 • โอมางาริ
 • โอโรชิมาชิ
 • รินไค
 • ซันโน
 • ชินโคคุโด
 • ทาคาโนะสึ
 • ทาซาวะโกะ
 • โยโคเตะ
 • ยุซาวะ
Yamagata (ทุกสาขา)
 • สถานีอาคายุ
 • สถานีคามิโนะยามะ อนเซ็น
 • สถานีคิตะ-ยามางาตะ
 • สถานีมุรายามะ ทางออกทิศตะวันตก
 • ซากาเอะ
 • สถานีซากาตะ
 • สถานีซากุรัมโบะ ฮิงาชิเนะ
 • สถานีชินโจ
 • สนามบินโชไน
 • สถานีเท็นโด
 • เท็ปโป-มาชิ
 • สถานีทสึรุโอกะ
 • สนามบินยามางาตะ
 • สถานียามางาตะ
 • สถานียามากาตะ ทางออกทิศตะวันตก
 • สถานีโยเนซาวะ
Fukushima (ทุกสาขา)
 • ไอสึ
 • ไอสึ วาคามัตสึ
 • สถานีไอสึ วาคามัตสึ ทิศตะวันออก
 • ฟุกุชิมะ
 • สนามบินฟุกุชิมะ
 • สถานีฟุกุชิมะ ทางออกชินคังเซ็น
 • สถานีฟุกุชิมะ
 • สถานีฮาราโนะมาชิ
 • สถานีอิวากิ
 • อิวากิไทระ
 • สถานีอิสึมิ
 • คิตาคาตะ
 • โคริยามะ
 • สถานีโคริยามะ ทางออกทิศตะวันออก
 • สถานีโคริยามะ ทางออกชินคังเซ็น
 • นิชิโนะอุชิ
 • สถานีชิน-ชิราคาวะ ทางออกชินคังเซ็น
 • สึคางาวะ
 • โทยาโนะ
Niigata (ทุกสาขา)
 • อาโอยามะ
 • บันได
 • สถานีเอชิโงะ ยุซาวะ
 • หน้าสถานี โจเอ็ตสึเมียวโกะ
 • คาชิวะซากิ
 • มากิ
 • เมอิเคะ อินเตอร์เชนจ์
 • มุอิคะมาชิ
 • มุราคามิ
 • นางาโอกะ
 • นางาโอกะ อินเตอร์เชนจ์
 • สนามบินนีงาตะ
 • นีงาตะ คาเมดะ อินเตอร์เชนจ์
 • สถานีนีงาตะ ทางออกทิศใต้
 • ซาโด
 • ซันโจ
 • ชิบาตะ
 • ทาเคโอะ อินเตอร์เชนจ์
 • โทคะมาชิ
Toyama (ทุกสาขา)
 • สถานีคุโรเบะ อุนาสึกิ อนเซ็น
 • สถานีชิน-ทาคาโอกะ
 • ทาคาโอกะ
 • โทยามะ
 • สนามบินโทยามะ
 • สถานีโทยามะ
Ishikawa (ทุกสาขา)
 • สถานีคางะ อนเซ็น
 • คานาซาวะ คันดะ
 • คานาซาวะ โคได-มาเอะ (หน้าสถาบันเทคโนโลยีคานาซาวะ)
 • คานาซาวะ คุรัตสึกิ
 • คานาซาวะ โมโตมาชิ
 • สถานีคานาซาวะ ทางออกทิศตะวันออก
 • สถานีคานาซาวะ ทางออกทิศตะวันตก
 • สนามบินโคมัตสึ
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินโคมัตสึ
 • นานาโอะ
 • สนามบินโนโตะ
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินโนโตะ
Fukui (ทุกสาขา)
 • สถานีอาวาระ อนเซ็น
 • เอชิเซ็น ทาเคฟุ
 • สถานีฟุกุอิ ทางออกทิศตะวันออก
 • ฟุคุอิ-ฮิงาชิ
 • ฟุคุอิ-มินามิ
 • นิกโก
 • สถานีโอบามะ
 • โอโนะ
 • สถานีทสึรุงะ
Nagano (ทุกสาขา)
 • สถานีชิโนะ
 • อิโฮกุ
 • อีดะ อินเตอร์เชนจ์
 • สถานีคามิ-สึวะ
 • สถานีคารุอิซาวะ
 • มัตสึโมโตะ
 • สนามบินมัตสึโมโตะ
 • สถานีมัตสึโมโตะ
 • นางาโนะ
 • สถานีซาคุไดระ
 • สถานีชิโอจิริ
 • สึวะ
 • อุเอดะ
Gifu
 • ทาคายามะ
 • สถานีทาคายามะ