สนามบินซัปโปโร (นิวชิโตเซะ)

คำแนะนำเรื่องการรับรถ

ลูกค้าที่เดินทางมาโดยสายการบินภายในประเทศ

ลูกค้าที่ใช้ประตูหมายเลข 1-3 ของทางออกผู้โดยสารขาเข้า (ฝั่ง ANA) :
เมื่อออกจากทางออกผู้โดยสารขาเข้า และเดินไปทางด้านซ้ายมือภายในอาคารผู้โดยสาร จะเห็นเคาน์เตอร์อยู่ด้านหน้า

ลูกค้าที่ใช้ประตูหมายเลข 4-5 ของทางออกผู้โดยสารขาเข้า (ฝั่ง JAL) :
กรุณาออกจากทางออกผู้โดยสารขาเข้า และเดินไปทางด้านขวามือภายในอาคารผู้โดยสาร
เมื่อคุณสินสุดทางเดินในอาคารเทอร์มินัลแล้วให้เดินตามทางด้านนอกไปทางขวา (ประมาณ 90 เมตร) และเมื่อคุณเข้าสู่อาคารผู้โดยสารอีกครั้งจะมีเคาน์เตอร์อยู่ทางด้านขวา

มีบริการรถชัทเทิลบัสฟรีสำหรับรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารสนามบินกับสาขา

ลูกค้าที่เดินทางมาโดยสายการบินระหว่างประเทศ

มีเปิดให้บริการที่ชั้น 1 เค้าเตอร์กลางของสนามบิน
เมื่อออกจากทางออกผู้โดยสารขาเข้า และเดินไปทางด้านซ้ายมือ เมื่อสิ้นสุดทางเดิน กรุณาขึ้นบันไดเลื่อนซ้ายมือมาที่ชั้น 1
จะมีเค้าเตอร์ของสนามบินให้บริการอยู่ที่ส่วนกลาง

คำแนะนำเรื่องการคืนรถ

เมื่อคืนรถที่สาขาแล้ว เราจะพาท่านไปส่งที่สนามบินโดยไม่คิดค่าบริการ (ใช้เวลาประมาณ 9 นาที)