สนามบินโตเกียว (นาริตะ)

คำแนะนำเรื่องการรับรถ

อาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินนาริตะ

ภายในอาคารกลาง ชั้น 1 (ลอบบี้ผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ)
ลูกค้าที่ลงเครื่องที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทิศใต้ กรุณาออกจากประตูทางออกแล้วเลี้ยวซ้าย ส่วนลูกค้าที่ลงเครื่องที่อาคารผู้โดยสาร ทิศเหนือ กรุณาออกจากประตูทางออกแล้วเลี้ยวขวา
หลังจากที่ติดต่อที่เคาน์เตอร์แล้ว เราจะพาท่านไปส่งที่สาขาสนามบินนาริตะด้วยรถรับส่ง (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสภาพจราจร)

อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินนาริตะ

ภายใน B ชั้น 1 (ลอบบี้ผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ)
ลูกค้าที่ลงเครื่องแล้ว กรุณาออกจากประตูทางออกแล้วเลี้ยวขวา
หลังจากที่ติดต่อที่เคาน์เตอร์แล้ว เราจะพาท่านไปส่งที่สาขาสนามบินนาริตะด้วยรถรับส่ง (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสภาพจราจร)

อาคารผู้โดยสาร 3 สนามบินนาริตะ

กรุณามาที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสาร 2 โดยใช้บริการรถชัทเทิลบัสหรือทางเดินเชื่อมต่อภายในสนามบิน
หลังจากที่ติดต่อที่เคาน์เตอร์อาคารผู้โดยสาร 2 แล้ว เราจะพาท่านไปส่งที่สาขาสนามบินนาริตะด้วยรถรับส่ง (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสภาพจราจร)

คำแนะนำเรื่องการคืนรถ

※ไม่สามารถคืนรถที่สนามบินโดยตรงได้ กรุณาคืนรถที่สาขาสนามบินนาริตะ
หลังจากดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะพาท่านไปส่งที่สนามบินนาริตะด้วยรถรับส่ง (เวลาที่ใช้ : ประมาณ 15 นาที)
ลูกค้าที่จะใช้อาคารผู้โดยสาร 3 กรุณาใช้บริการรถชัทเทิลบัสหรือทางเดินเชื่อมต่ออาคารจากอาคารผู้โดยสาร 2