สนามบินโตเกียว (ฮาเนดะ)

คำแนะนำเรื่องการรับรถ

อาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินฮาเนดะ (JAL Group, SKY และบางเที่ยวบินของ SFJ)

ติดกับทางออกหมายเลข 6 ของผู้โดยสารขาเข้าทิศเหนือ
ลูกค้าที่ลงเครื่องที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ทิศใต้ กรุณาออกจากประตูทางออกแล้วเลี้ยวซ้าย ส่วนลูกค้าที่ลงเครื่องที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ทิศเหนือ ทางออก 10, 11, 12 กรุณาออกจากประตูทางออกแล้วเลี้ยวขวา
หลังจากที่ติดต่อที่เคาน์เตอร์แล้ว เราจะพาท่านไปส่งที่สาขาสนามบินฮาเนดะด้วยรถรับส่ง (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสภาพจราจร)

อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินฮาเนดะ (ANA, ADO, SNA และบางเที่ยวบินของ SFJ)

ด้านหน้าทางออกผู้โดยสารขาเข้า 4, 5, 6 (อยู่เรียงกับเคาน์เตอร์จองตั๋วรถบัส)
ลูกค้าที่ลงเครื่องที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ทางออก 1, 2, 3 กรุณาออกจากประตูทางออกแล้วเลี้ยวซ้าย
หลังจากที่ติดต่อที่เคาน์เตอร์แล้ว เราจะพาท่านไปส่งที่สาขาสนามบินฮาเนดะด้วยรถรับส่ง (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสภาพจราจร)

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินฮาเนดะ

กรุณาติดต่อผ่านตัวแทนที่เคาน์เตอร์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ภายในลอบบี้ผู้โดยสารขาเข้า
กรุณาแจ้งกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ว่าต้องการใช้บริการโตโยต้าเรนท์อะคาร์
หลังจากที่ติดต่อที่เคาน์เตอร์แล้ว เราจะพาท่านไปส่งที่สาขาสนามบินฮาเนดะด้วยรถรับส่ง (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสภาพจราจร)