สนามบินโตเกียว (ฮาเนดะ)

คำแนะนำเรื่องการรับรถ

สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสาร 1 (JAL, JTA, SKY, SFJ)

ติดกับทางออกหมายเลข 6 ของผู้โดยสารขาเข้าทิศเหนือ
ลูกค้าที่ลงเครื่องที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ทิศใต้ กรุณาออกจากประตูทางออกแล้วเลี้ยวซ้าย ส่วนลูกค้าที่ลงเครื่องที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ทิศเหนือ ทางออก 7, 8 กรุณาออกจากประตูทางออกแล้วเลี้ยวขวา
หลังจากลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แล้ว จะมีรถไปรับที่สนามบินฮาเนดะ (เที่ยวบินในประเทศ) เพื่อไปส่งที่สาขา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที อาจใช้เวลานานกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)

สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสาร 2 (ANA (เที่ยวบินภายในประเทศ, เที่ยวบินระหว่างประเทศบางเที่ยวบิน), ADO, SNA)

ด้านหน้าทางออกผู้โดยสารขาเข้า 4, 5, 6 (อยู่เรียงกับเคาน์เตอร์จองตั๋วรถบัส)
ลูกค้าที่ลงเครื่องที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ทางออก 1, 2, 3 กรุณาออกจากประตูทางออกแล้วเลี้ยวซ้าย
หลังจากลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แล้ว จะมีรถส่งที่สนามบินฮาเนดะ (เที่ยวบินในประเทศ) หรือ จะมีรถรับส่งที่สาขาสนามบินฮาเนดะ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)
(ใช้เวลาประมาณ 25 นาทีในการเดินทางไปที่สาขาสนามบินฮาเนดะ (เที่ยวบินในประเทศ) และประมาณ 30 นาทีไปยังสาขาสนามบินฮาเนดะ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ) อาจใช้เวลานานกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)

สนามบินฮาเนดะ อาคาร 3 (เที่ยวบินระหว่างประเทศของแต่ละสายการบิน)

กรุณาติดต่อผ่านตัวแทนที่เคาน์เตอร์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ภายในลอบบี้ผู้โดยสารขาเข้า
กรุณาแจ้งกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ว่าต้องการใช้บริการโตโยต้าเรนท์อะคาร์
หลังจากลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แล้ว จะมีรถไปรับที่สนามบินฮาเนดะ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ) เพื่อไปส่งที่สาขา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที อาจใช้เวลานานกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)