สนามบินนานาชาติโอซาก้า

คำแนะนำเรื่องการรับรถ

สถานที่คืนรถเช่าและเส้นทางการเดินทาง

*กรุณาตั้งรหัสแผนที่เป็น “1728843*63”
จากทางเข้าถึงจุดขึ้นลงสำหรับรถเช่าโดยเฉพาะประมาณ 200 เมตร กรุณาตรงไปฝั่งขวาตามทางไปจนสุด