สนามบินโอซาก้า (คันไซ)

คำแนะนำเรื่องการรับรถ

สถานที่คืนรถเช่าและเส้นทางการเดินทาง

※การตั้งค่าระบบนำทางรถยนต์ในตอนที่คืนรถ
กรุณาตั้งค่าเป็น [MAPCODE : 946359882*66]

  • กรุณาชำระค่าธรรมเนียมสะพานเชื่อมสนามบินคันไซ 940 เยน ที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง
  • หลังจากผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางมาแล้ว เลี้ยว [ขวา] ที่ทางแยกแรก (ทางไปแอโรพลาซ่า AEROPLAZA โรงแรมนิกโก สนามบินคันไซ /エアロプラザ AEROPLAZA ホテル日航関西空港)
  • เมื่อถึงทางแยกต่อไป เลี้ยว [ซ้าย] (ทางไปแอโรพลาซ่า AEROPLAZA โรงแรมนิกโก สนามบินคันไซ)

※เนื่องจากเป็นถนนเดินรถทางเดียว หากขับเลยทางเข้าลานจอดรถ อย่าตกใจ กรุณากลับไปที่ [เส้นทางในกรณีที่ขับเลย]