ข้อกำหนดการใช้งาน

สภาพแวดล้อม‌ที่‌แนะนำ

เว็บเบราว์เซอร์

เมื่อท่าเปิดเว็บไซต์นี้ เพื่อสภาพแวดล้อมของเว็บเบราว์เซอร์ขอแนะนำดังต่อไปนี้
หากสภาพแวดล้อมการใช้งานอยู่นอกเหนือจากที่แนะนำ หรือแม้จะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แนะนำแต่ขึ้นอยู่หากการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งอาจจะอาจไม่พร้อมใช้งานหรืออาจแสดงไม่ถูกต้อง

・ Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
・ Safari เวอร์ชันล่าสุด
・ Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

JavaScript (จาวาสคริปต์)

เว็บไซต์นี้ใช้ JavaScript จึงอาจไม่สามารถดูเว็บไซต์ได้หรือเนื้อหาอาจแสดงไม่ถูกต้อง หากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับ JavaScript หรือหากปิดใช้งาน JavaScript กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript บนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูเว็บไซต์นี้

CSS (แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์)

เว็บไซต์นี้ใช้ CSS (แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์) เพื่อแสดงผลภาพ อาจไม่สามารถดูเว็บไซต์ได้หรือบางหน้าอาจแสดงไม่ถูกต้อง หากปิดใช้งาน CSS กรุณาเปิดใช้งาน CSS ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อดูเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยง

URL บนเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบโดยไม่แจ้งให้ทราบ กรุณาเชื่อมโยงไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ของเรา ไม่อนุญาตให้มีลิงก์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ในการกระทำผิดหรือในลักษณะที่จะรุกรานความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ขณะนี้ เราไม่มี‌ข้อกำหนดใด ๆ ที่จะเชื่อมโยง‌ไปยัง‌เว็บไซต์‌อื่น ๆ (ยกเว้น‌การเชื่อมโยงไป‌บริษัทในเครือ)

การทำสำเนาภาพ

ภาพทั้งหมดที่นำมาใช้ในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ ขอสงวนลิขสิทธิ์และห้ามทำสำเนาภาพเหล่านี้โดยเด็ดขาด