ข้อกำหนดการใช้งาน

สภาพแวดล้อม‌ที่‌แนะนำ

เว็บเบราว์เซอร์

แนะนำให้ใช้ Microsoft Internet Explorer 8.0 หรือใหม่กว่า เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามอาจไม่สามารถดูเว็บไซต์นี้หรืออาจมีบางฟังก์ชั่นทำงานไม่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าเบราว์เซอร์

ดาวน์โหลด Microsoft Internet Explorer

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

JavaScript (จาวาสคริปต์)

เว็บไซต์นี้ใช้ JavaScript จึงอาจไม่สามารถดูเว็บไซต์ได้หรือเนื้อหาอาจแสดงไม่ถูกต้อง หากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับ JavaScript หรือหากปิดใช้งาน JavaScript กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript บนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูเว็บไซต์นี้

CSS (แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์)

เว็บไซต์นี้ใช้ CSS (แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์) เพื่อแสดงผลภาพ อาจไม่สามารถดูเว็บไซต์ได้หรือบางหน้าอาจแสดงไม่ถูกต้อง หากปิดใช้งาน CSS กรุณาเปิดใช้งาน CSS ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อดูเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยง

URL บนเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบโดยไม่แจ้งให้ทราบ กรุณาเชื่อมโยงไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ของเรา ไม่อนุญาตให้มีลิงก์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ในการกระทำผิดหรือในลักษณะที่จะรุกรานความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ขณะนี้ เราไม่มี‌ข้อกำหนดใด ๆ ที่จะเชื่อมโยง‌ไปยัง‌เว็บไซต์‌อื่น ๆ (ยกเว้น‌การเชื่อมโยงไป‌บริษัทในเครือ)

การทำสำเนาภาพ

ภาพทั้งหมดที่นำมาใช้ในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ ขอสงวนลิขสิทธิ์และห้ามทำสำเนาภาพเหล่านี้โดยเด็ดขาด