ONE-WAY RENTALS (Hokkaido)

Area Shops
Hakodate Area Hakodate City, Hakodate Airport
Muroran/Niseko Area Muroran City, Date, Niseko
Chitose/Tomakomai Area New Chitose Airport, Tomakomai
Sapporo/Otaru Area Sapporo City, iwamizawa, Takikawa, Otaru, Ebetsu, Sunagawa, Kita-Hiroshima
Shin-Hidaka Shizunai Shin-Hidaka Shizunai
Asahikawa Area Asahikawa City, Asahikawa Airport, Furano, Fukagawa
Tomamu Area Tomamu
Rumoi/Nayoro Area Rumoi, Nayoro,Shibetsu
Wakkanai Area Wakkanai, Wakkanai Airport
Mombetsu Area Mombetsu
Kitami/Memambetsu Area Kitami City, Memambetsu Airport, Abashiri
Obihiro Area Obihiro City, Obihiro Airport
Kushiro Area Kushiro City, Kushiro Airport
Nakashibetsu/Nemuro Area Nakashibetsu Airport, Nemuro
Hokkaido

注意:部份車型和店鋪不適用。

Hakodate
9,900 Muroran/
Niseko
11,000
9,900 5,500 Chitose/
Tomakomai
11,000 6,600
9,900 5,500 1,650 Sapporo/
Otaru
11,000 6,600 2,750
9,900 5,500 5,500 5,500 Shin-Hidaka
Shizunai
11,000 6,600 6,600 6,600
9,900 5,500 5,500 5,500 5,500 Asahikawa
11,000 6,600 6,600 6,600 6,600
9,900 5,500 5,500 5,500 5,500 2,200 Tomamu
11,000 6,600 6,600 6,600 6,600 3,300
9,900 5,500 5,500 5,500 5,500 2,200 4,400 Rumoi/
Nayoro
11,000 6,600 6,600 6,600 6,600 3,300 5,500
9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 Wakkanai
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 7,700 7,700 7,700 9,900 Mombetsu
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 8,800 8,800 8,800 11,000
9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 7,700 7,700 7,700 9,900 2,200 Kitami/
Memanbetsu
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 8,800 8,800 8,800 11,000 3,300
9,900 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 9,900 7,700 7,700 Obihiro
11,000 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 11,000 8,800 8,800
9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 5,500 5,500 5,500 Kushiro
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 6,600 6,600 6,600
9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 7,700 7,700 7,700 5,500 Nakashibetsu/
Nemuro
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 8,800 8,800 8,800 6,600
(日圓單位;包含10%的消費稅)