• สกุลเงิน :
กลับไปยังการเลือกสาขา/เลือกวันเวลา/

ระบบเกียร์

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,650 เยน (รวมภาษี10%) / 24 ชั่วโมง
  • ※สำหรับคลาส SUV4 ค่าบริการ 4WD จะรวมอยู่ในค่าบริการพื้นฐานแล้ว

เก้าอี้สำหรับเด็ก

เด็ก (อายุ 0-5 ปี)

0
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 550 เยน (รวมภาษี10%) / 72 ชั่วโมง
  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีต้องนั่งเก้าอี้สำหรับเด็กหรือเก้าอี้สำหรับเด็กเล็กตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

เก้าอี้สำหรับเด็ก

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีต้องนั่งเก้าอี้สำหรับเด็กหรือเก้าอี้สำหรับเด็กเล็กตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
* สำหรับที่นั่งแถวที่ 2 ,แถวที่ 3แบบ 3 ที่นั่ง ในกรณีที่ต้องใช้ที่นั่งสำหรับเด็ก จะสามารถนั่งได้ในรูปแบบ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน (ที่นั่งสำหรับเด็ก)

การติดตั้งเก้าอี้สำหรับเด็กและเก้าอี้สำหรับเด็กเล็กจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน โปรดตรวจสอบว่าได้ทำการติดตั้งอย่างถูกต้อง

ภาพเก้าอี้สำหรับเด็กที่ติดตั้งแล้ว

แบบนั่งได้ 5 ท่าน
ตัวอย่างของรถแบบมีที่นั่ง 2 แถว

แบบนั่งได้ 8 ท่าน
ตัวอย่างของรถวากอนแบบมีที่นั่ง 3 แถว

* สำหรับที่นั่งแถวที่ 2 ,แถวที่ 3แบบ 3 ที่นั่ง ในกรณีที่ต้องใช้ที่นั่งสำหรับเด็ก จะสามารถนั่งได้ในรูปแบบ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน (ที่นั่งสำหรับเด็ก)

หากมีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีโดยสารด้วย กรุณาแจ้งทางเราในตอนที่จอง ทางเราได้เตรียมเก้าอี้สำหรับเด็กเล็กเพื่อรองรับเด็กทารกที่อายุไม่ถึง 9 เดือน

นโยบายการสูบบุหรี่

เว็บไซต์สำหรับเช่ารถของของโตโยต้า หรือ แอพพลิเคชั่นเช่ารถของโตโยต้า จะมีรถแบบปลอดบุหรี่ให้สำหรับท่านที่ประสงค์ทำการจอง