เกี่ยวกับการบริการ

วันเวย์ (คืนรถ)

สาขานี้รับคืนรถที่รับมาจากสาขาอื่น ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบวันเวย์ได้ที่นี่

บริการรับ-ส่ง

เป็นบริการที่ไปรับ-ส่งจากสถานี หรือท่าเรือใกล้สาขา ให้บริการเพียงบางสาขาเท่านั้น กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเร้นท์อะคาร์ล่วงหน้าเพื่อใช้บริการนี้ นอกจากนี้บางสาขาที่อยู่ใกล้สนามบินจะมีบริการรับ-ส่งที่อาคารผู้โดยสารของสนามบินด้วย กรุณากรอกเที่ยวบินของท่านในตอนที่จองให้เรียบร้อย โปรดดูรายละเอียดที่ข้อมูลสาขา

พิการ

ที่สาขานี้มีราวจับ, ทางลาด และห้องน้ำอเนกประสงค์เพื่อรองรับผู้พิการ