การประมวลผลการจองผิดพลาด

ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ เนื่องจากมีเหตุขัดข้องทางระบบการสื่อสารและอื่น ๆ

กรุณารอสักครู่และลองใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อที่ศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์

0800-7000-815 (โทรฟรีภายในประเทศญี่ปุ่น) | +81-92-577-0091

เวลาทำการ | 8:00 – 20:00 (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)