ตารางค่าบริการ

 • ค่าเช่าพื้นฐาน
 • ค่าธรรมเนียมช่วงไฮซีซั่น

แต่ละภูมิภาคมีช่วงค่าธรรมเนียมช่วงไฮซีซั่น สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบที่ 「ช่วงไฮซีซั่นและค่าบริการ」

ชนิดรถยนต์

LEXUS

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดประเภทรถ

คลาสLPC4

คลาสLPC4

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 41,800เยน 55,550เยน 69,300เยน 55,550เยน 5,500เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 41,800เยน 55,550เยน 69,300เยน 55,550เยน 5,500เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLPP4

คลาสLPP4

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 26,400เยน 35,200เยน 44,000เยน 35,200เยน 3,300เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 26,400เยน 35,200เยน 44,000เยน 35,200เยน 3,300เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLPC3

คลาสLPC3

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 30,800เยน 40,700เยน 51,150เยน 40,700เยน 3,850เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 30,800เยน 40,700เยน 51,150เยน 40,700เยน 3,850เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLPP3

คลาสLPP3

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 22,550เยน 30,250เยน 37,950เยน 30,250เยน 3,300เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 22,550เยน 30,250เยน 37,950เยน 30,250เยน 3,300เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLPC2

คลาสLPC2

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 26,400เยน 35,200เยน 44,000เยน 35,200เยน 3,300เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 26,400เยน 35,200เยน 44,000เยน 35,200เยน 3,300เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLPP2

คลาสLPP2

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 19,250เยน 25,300เยน 31,900เยน 25,300เยน 2,750เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 19,250เยน 25,300เยน 31,900เยน 25,300เยน 2,750เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLPC1

คลาสLPC1

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 22,550เยน 30,250เยน 37,950เยน 30,250เยน 3,300เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 22,550เยน 30,250เยน 37,950เยน 30,250เยน 3,300เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLPP1

คลาสLPP1

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 15,400เยน 20,350เยน 25,300เยน 20,350เยน 2,200เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 15,400เยน 20,350เยน 25,300เยน 20,350เยน 2,200เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLXC3

คลาสLXC3

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 41,800เยน 55,550เยน 69,300เยน 55,550เยน 5,500เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 41,800เยน 55,550เยน 69,300เยน 55,550เยน 5,500เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLXC2

คลาสLXC2

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 30,800เยน 40,700เยน 51,150เยน 40,700เยน 3,850เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 30,800เยน 40,700เยน 51,150เยน 40,700เยน 3,850เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLXP2

คลาสLXP2

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 22,550เยน 30,250เยน 37,950เยน 30,250เยน 3,300เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 22,550เยน 30,250เยน 37,950เยน 30,250เยน 3,300เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLXC1

คลาสLXC1

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 26,400เยน 35,200เยน 44,000เยน 35,200เยน 3,300เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 26,400เยน 35,200เยน 44,000เยน 35,200เยน 3,300เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLXP1

คลาสLXP1

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 19,250เยน 25,300เยน 31,900เยน 25,300เยน 2,750เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 19,250เยน 25,300เยน 31,900เยน 25,300เยน 2,750เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

คลาสLSC1

คลาสLSC1

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษีบริโภค 10%)

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6ชั่วโมง 12ชั่วโมง 24ชั่วโมง + 24ชั่วโมง + ถึง
ค่าเช่าพื้นฐาน 41,800เยน 55,550เยน 69,300เยน 55,550เยน 5,500เยน
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 41,800เยน 55,550เยน 69,300เยน 55,550เยน 5,500เยน

※ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่) ใช้กับ 23 เขต, สาขาโชฟุ, สาขาฮิกาชิคุรูเมะเอกิมาเอะ, สาขามูซาชิซาไก และสาขาโอชิมะและสนามบินนาริตะ

 • ราคาที่แสดงไม่รวมค่าธรรมเนียมค่าชดเชยและค่าธรรมเนียมเลือกรถ
 • ค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางนี้เป็นเกรดมาตรฐานสำหรับรถแต่ละประเภท คลาสและประเภทยานพาหนะที่จัดการอาจแตกต่างกันไปตามสาขาให้บริการ
 • ราคาอาจแตกต่างกันไปตามสาขาให้บริการ นอกจากนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • แสดงเฉพาะรุ่นหลักเท่านั้น
 • รถเช่าอาจแตกต่างจากรูปภาพ
 • รถยนต์นั่งทุกคัน (รวมถึงรถเก๋งและ SUV) และคลาส V3 ติดตั้งระบบนำทางรถยนต์โดยมาตรฐาน
 • สำหรับระะบบนำทางในรถยนต์ระดับอื่น ๆ คุณสามารถระบุเพิ่มเติมได้ฟรี
 • อย่างไรก็ตาม จำนวนรถมีจำกัด ดังนั้น กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า
 • การเลือกรถปลอดบุหรี่จะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม
 • เนื้อหาในตารางค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดเลือกจังหวัดและประเภทยานพาหนะที่คุณต้องการตรวจสอบราคาและระยะเวลา

เขตจังหวัด
ชนิดรถยนต์
 • ราคาที่แสดงไม่รวมค่าธรรมเนียมค่าชดเชยและค่าธรรมเนียมเลือกรถ
 • ค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางนี้เป็นเกรดมาตรฐานสำหรับรถแต่ละประเภท คลาสและประเภทยานพาหนะที่จัดการอาจแตกต่างกันไปตามสาขาให้บริการ
 • ราคาอาจแตกต่างกันไปตามสาขาให้บริการ นอกจากนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • แสดงเฉพาะรุ่นหลักเท่านั้น
 • รถเช่าอาจแตกต่างจากรูปภาพ
 • รถยนต์นั่งทุกคัน (รวมถึงรถเก๋งและ SUV) และคลาส V3 ติดตั้งระบบนำทางรถยนต์โดยมาตรฐาน
 • สำหรับระะบบนำทางในรถยนต์ระดับอื่น ๆ คุณสามารถระบุเพิ่มเติมได้ฟรี
 • อย่างไรก็ตาม จำนวนรถมีจำกัด ดังนั้น กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า
 • การเลือกรถปลอดบุหรี่จะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม
 • เนื้อหาในตารางค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า