ระดับราคา

เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%

C5 CROWN Hybrid,CROWN

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

  • ผู้โดยสาร

    5 ที่นั่ง

  • กำลังเครื่องยนต์

    1,998 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 17,600 24,200 30,800 22,550 3,300
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 18,150 24,750 31,350 23,100 3,410