ระดับราคา

เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%

Luxury CROWN Hybrid,CROWN

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

  • ผู้โดยสาร

    5 ที่นั่ง

  • กำลังเครื่องยนต์

    1,998 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 17,600 24,200 30,800 22,550 3,300
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 22,880 31,460 40,040 29,315 4,290
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 21,120 29,040 36,960 27,060 3,960
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 19,360 26,620 33,880 24,805 3,630