ระดับราคา

เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%

LPC4 LS

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  3,444 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 41,800 55,550 69,300 55,550 5,500
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 54,340 72,215 90,090 72,215 7,150
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 50,160 66,660 83,160 66,660 6,600
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 45,980 61,105 76,230 61,105 6,050

LPP4 LS

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  4,608 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 26,400 35,200 44,000 35,200 3,300
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 34,320 45,760 57,200 45,760 4,290
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 31,680 42,240 52,800 42,240 3,960
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 29,040 38,720 48,400 38,720 3,630

LPC3 GS

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,998 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 30,800 40,700 51,150 40,700 3,850
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 40,040 52,910 66,495 52,910 5,005
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 36,960 48,840 61,380 48,840 4,620
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 33,880 44,770 56,265 44,770 4,235

LPP3 GS

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  2,499 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 22,550 30,250 37,950 30,250 3,300
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 29,315 39,325 49,335 39,325 4,290
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 27,060 36,300 45,540 36,300 3,960
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 24,805 33,275 41,745 33,275 3,630

LPC2 IS

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,986 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 26,400 35,200 44,000 35,200 3,300
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 34,320 45,760 57,200 45,760 4,290
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 31,680 42,240 52,800 42,240 3,960
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 29,040 38,720 48,400 38,720 3,630

LPP2 IS

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  2,493 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 19,250 25,300 31,900 25,300 2,750
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 25,025 32,890 41,470 32,890 3,575
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 23,100 30,360 38,280 30,360 3,300
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 21,175 27,830 35,090 27,830 3,025

LPC1 CT,UX

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,797 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 22,550 30,250 37,950 30,250 3,300
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 29,315 39,325 49,335 39,325 4,290
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 27,060 36,300 45,540 36,300 3,960
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 24,805 33,275 41,745 33,275 3,630

LPP1 CT

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,797 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 15,400 20,350 25,300 20,350 2,200
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 20,020 26,455 32,890 26,455 2,860
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 18,480 24,420 30,360 24,420 2,640
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 16,940 22,385 27,830 22,385 2,420

LXC2 RX

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,998 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 30,800 40,700 51,150 40,700 3,850
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 40,040 52,910 66,495 52,910 5,005
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 36,960 48,840 61,380 48,840 4,620
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 33,880 44,770 56,265 44,770 4,235

LXP2 RX

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,998 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 22,550 30,250 37,950 30,250 3,300
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 29,315 39,325 49,335 39,325 4,290
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 27,060 36,300 45,540 36,300 3,960
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 24,805 33,275 41,745 33,275 3,630

LXC1 NX

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,998 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 26,400 35,200 44,000 35,200 3,300
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 34,320 45,760 57,200 45,760 4,290
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 31,680 42,240 52,800 42,240 3,960
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 29,040 38,720 48,400 38,720 3,630

LXP1 NX

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,998 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 19,250 25,300 31,900 25,300 2,750
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 25,025 32,890 41,470 32,890 3,575
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 23,100 30,360 38,280 30,360 3,300
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 21,175 27,830 35,090 27,830 3,025

LSC1 GS F

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 seats

 • กำลังเครื่องยนต์

  4,968 cc

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 41,800 55,550 69,300 55,550 5,500
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 54,340 72,215 90,090 72,215 7,150
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 50,160 66,660 83,160 66,660 6,600
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 45,980 61,105 76,230 61,105 6,050