ระดับราคา

เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%

P0

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  6-8

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,500cc-1,800cc

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 5,500 5,500 7,150 6,050 1,100
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 8,250 8,250 10,450 7,700 1,430
ช่วงฤดูร้อนที่โอกินาว่า 6,050 6,050 7,865 6,655 1,210

P1 Vitz,PASSO,COLOLLA Axio

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  6-8

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,500cc-1,800cc

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 5,500 5,500 7,150 6,050 1,100
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 8,250 8,250 10,450 7,700 1,430
ช่วงฤดูร้อนที่โอกินาว่า 6,050 6,050 7,865 6,655 1,210

P2 ROOMY,TANK,Ractis

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  6-8

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,500cc-1,800cc

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 6,050 6,600 8,250 6,600 1,100
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 8,800 9,350 11,550 9,350 1,760
ช่วงฤดูร้อนที่โอกินาว่า 6,655 7,260 9,075 7,260 1,210