ระดับราคา

เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%

Economy Vitz,PASSO,ROOMY

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  996 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 5,500 5,500 7,150 6,050 1,100
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 8,250 8,250 10,450 7,700 1,430
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 6,600 6,600 8,580 7,260 1,320
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 6,050 6,050 7,865 6,655 1,210

Economy Plus AQUA,Vitz Hybrid,COLOLLA

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  996 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 6,600 7,700 9,350 7,700 1,100
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 8,800 9,900 12,100 10,450 1,540
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 7,920 9,240 11,220 9,240 1,320
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 7,260 8,470 10,285 8,470 1,210

รถยนต์ขนาดเล็ก

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  4 ที่นั่ง

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 5,500 5,500 7,150 6,050 1,100
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 8,250 8,250 10,450 7,700 1,430
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 6,600 6,600 8,580 7,260 1,320
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 6,050 6,050 7,865 6,655 1,210