ระดับราคา

เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%

C1 Vitz,PASSO,ROOMY

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  996 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 6,160 6,600 8,580 7,260 1,320
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 6,490 7,150 8,910 7,810 1,430

C2 AQUA,Vitz Hybrid,COLOLLA

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  996 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 7,150 8,250 10,120 8,250 1,430
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 8,360 9,570 11,330 9,570 1,540

C0

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  4 ที่นั่ง

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 6,160 6,600 8,580 7,260 1,320
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 6,490 7,150 8,910 7,810 1,430