ระดับราคา

เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%

W1 Sienta,Isis,wish

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  6 - 7 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,496 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 7,700 9,900 13,200 9,900 1,650
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 8,360 10,780 14,300 10,780 1,760

W2 VOXY,NOAH,ESQUIRE

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  7 - 8 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,797 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 14,300 15,400 20,900 15,400 2,200
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 15,400 16,610 22,550 16,610 2,420

W3 ALPHARD,VELLFIRE,ESTIMA

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  8 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  2,362 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 17,050 22,000 27,500 18,700 2,970
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 17,050 22,000 27,500 18,700 2,970