ระดับราคา

เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%

W1 Sienta,Isis,wish

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  6 - 7 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,496 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 7,700 9,900 13,200 9,900 1,650
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 9,900 12,650 17,050 12,100 1,980
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 9,240 11,880 15,840 11,880 1,980
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 8,470 10,890 14,520 10,890 1,815

W2 VOXY,NOAH,ESQUIRE

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  7 - 8 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,797 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 14,300 15,400 20,900 15,400 2,200
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 19,250 22,550 27,500 20,900 2,860
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 17,160 18,480 25,080 18,480 2,640
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 15,730 16,940 22,990 16,940 2,420

W3 ALPHARD,VELLFIRE,ESTIMA

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  8 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  2,362 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 16,500 18,150 24,200 18,150 2,750
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 22,000 25,850 31,900 23,650 3,520
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 19,800 21,780 29,040 21,780 3,300
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 18,150 19,965 26,620 19,965 3,025