ระดับราคา

เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%

Standard COROLLA TOURING Hybrid,COROLLA Hybrid,PRIUS

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,496 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 8,800 9,900 12,100 9,900 1,650
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 11,000 12,650 15,400 12,100 1,980
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 10,560 11,880 14,520 11,880 1,980
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 9,680 10,890 13,310 10,890 1,815

Standard Plus CAMRY,MARK X

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  2,400 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 12,100 14,300 18,150 13,750 2,750
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 15,400 18,700 23,100 18,150 3,300
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 14,520 17,160 21,780 16,500 3,300
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 13,310 15,730 19,965 15,125 3,025