ระดับราคา

เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%

C3 COROLLA TOURING Hybrid,COROLLA Hybrid,PRIUS

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,496 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 8,800 9,900 12,100 9,900 1,650
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 10,120 11,880 14,300 11,880 1,760

C4 CAMRY,MARK X

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  2,400 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 12,650 14,850 18,920 14,300 2,860
ค่าใช้จ่ายในโตเกียว (23 เขต + บางพื้นที่*) 13,200 15,400 19,470 14,850 2,970