ระดับราคา

เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%

Specialty 86

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  4 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,998 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 10,450 12,650 16,500 12,650 2,200
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 13,200 15,950 20,350 15,950 2,640
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 12,540 15,180 19,800 15,180 2,640
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 11,495 13,915 18,150 13,915 2,420

SUV1 RAIZE

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  2,362 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 10,450 12,100 13,200 12,100 2,200
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 12,650 14,850 17,050 14,300 2,420
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 12,540 14,520 15,840 14,520 2,640
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 11,495 13,310 14,520 13,310 2,420

SUV2 C-HR

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,196 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 10,450 12,650 16,500 12,650 2,200
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 13,200 15,950 20,350 15,950 2,640
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 12,540 15,180 19,800 15,180 2,640
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 11,495 13,915 18,150 13,915 2,420

SUV3 HARRIER,LAND CRUISER PRADO

โปรดทำความเข้าใจว่าประเภทรถและคลาสรถที่ท่านได้ทำการจองจะเหมือนที่ท่านได้เลือกแต่อาจจะมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้

 • ผู้โดยสาร

  5 - 7 ที่นั่ง

 • กำลังเครื่องยนต์

  1,986 ซีซี ~

สูงสุด อัตราเพิ่มเติม
6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง + 24 ชั่วโมง + ต่อชั่วโมง
ค่าเช่าพื้นฐาน 17,050 22,000 26,400 18,700 2,970
ช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด 20,350 26,400 31,900 22,550 3,520
ราคาช่วงไฮซีซั่นของโอกินาว่า 20,460 26,400 31,680 22,440 3,564
อัตราค่าบริการช่วงฤดูร้อนที่โตเกียว 18,755 24,200 29,040 20,570 3,267